برنامه درسی کارآموزی1(Student) روانپزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/06/27-8:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-97

ماه: مهرماه 98

گروه آموزشی: روانپزشکی

دوره: کارآموزی روانپزشکی

نام درس: روانپزشکی

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکتر فاطمه سادات ناجی

مکان برگزاری دوره: کلاس درس روانپزشکی

شروع و پایان دوره: ابتدا تا انتهای هر ماه

طول دوره:30 روز

آدرس دفتر گروه: بیمارستان خورشید- مرکز تحقیقات علوم رفتاری

تلفن دفتر گروه: 32222475

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: هر روز 8 الی 13

Email:psy_group@mui.ac.ir

هدف کلی دوره:ارتقاء سطح آموزش تئوریک و بالینی دانشجویان در بخش روانپزشکی

جدول کلاس تئوری: دانلود برنامه مهر ماه 98

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

 

علامت شناسی

آقای دکتر افشار

8-10

 

 

 

 

2

 

شرح حال روانپزشکی

خانم دکتر امامی

8-10

 

 

 

 

3

 

جنبه های اجتماعی- فرهنگی بیماریهای روانی

آقای دکتر قاسمی

8-10

 

 

 

 

4

 

دمانس و اختلالات عصبی- شناختی

خانم دکتر عمرانی فرد

8-10

 

 

 

 

5   مداخلات روانی آقای دکتر باقریان 8-10        
6   اسکیزوفرنیا و سایر اختلالات سایکوتیک آقای دکتر صالحی 8-10     File  
7   اختلالات علایم جسمی و بیماری های روان تنی آقای دکتر شعربافچی 8-10        
8   طبقه بندی اختلالات روانپزشکی آقای دکتر برکتین 8-10        
9   اختلالات شایع روانپزشکی کودکان خانم دکتر آرمان 8-10        
10   رواندرمانی آٔای دکتر ابراهیمی 8-10        
11   اختلالات اضطرابی خانم دکتر ناجی 8-10        
12   اختلالات شایع روانپزشکی کودکان خانم دکتر کاراحمدی 8-10        
13   اختلالات سوگ خانم دکتر کرباسی 8-10        
14   اختلالات طیف وسواس و اختلالات وابسته به تروما خانم دکتر بهرامی 8-10        
15   اورژانس های روانپزشکی آقای دکتر موسوی 8-10     File  
16   درمانهای بیولوژیک خانم دکتر ناجی 8-10        
17   اختلالات خواب و خوردن خانم دکتر شکیبائی 8-10        
18   اختلالات شخصیت خانم دکتر زرگر 8-10        
19   اختلالات سوءمصرف مواد آقای دکتر خیرآبادی 8-10        
20   اختلالات روانی جنسی خانم دکتر سلیمی 8-10        
21    اختلالات خلقی :خانم دکتر وطن خواه  8-10        

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) :

کتاب درسنامه روانپزشکی و علوم رفتاری

 

منابع فرعی درس: جزوات و کتب معرفی شده توسط اساتید

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)           پرکردن فرم ارزشیابی                                                         بارم:20

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)   :  برگزاری امتحان کتبی و آسکی عملی دانشجویان در پایان دوره                                                                بارم:20

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

- حضور به موقع در کلاس های درس

- شرکت فعال در برنامه های Case Report

- رعایت اصول پوشش و اخلاق حرفه ای

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین: 

       به ازای هر غیبت 0/75 و به ازای هر تأخیر 0/25 نمره از پایان دوره کاراموز کسر خواهد شد.

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش: پیگیری روند درمانی بیماران بستری

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس: یاد گیری مراحل پذیرش، اخذ شرح حال، بستری و اعزام بیماران

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه: شرکت در برنامه های اخذ شرح حال و روند درمانی بیماران

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب: کشیک ندارند

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل: --

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی: --

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها: --

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب: --

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی: --

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

Caer report-راند بخش- درمانگاه

کلاس تئوری

 

 

شنبه

1

 

 

Caer report

کلاس تئوری

 

 

یکشنبه

2

 

 

Caer report-راند بخش- درمانگاه

کلاس تئوری

 

 

دوشنبه

3

 

 

Caer report

کلاس تئوری

 

 

سه شنبه

4

 

 

Caer report-راند بخش- درمانگاه

کلاس تئوری

 

 

چهارشنبه

5

 

 

Caer report

کلاس تئوری

 

 

پنج شنبه

6

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir