برنامه درسی کارآموزی 2 پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-6:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 98-99

 

گروه آموزشی:بيماريهاي پوست

دوره: استيجري

نام درس: كار آموزي پوست 

شماره درس :1114111

نام مسوول دوره: خانم دكتر فاطمه مختاري

مکان برگزاری دوره: بيمارستان الزهرا

شروع و پایان دوره:اول هرماه تا پايان همان ماه

طول دوره: يك ماه

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:36202087

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه چهار شنبه

Email:

هدف کلی دوره: گرفتن شرح حال و آشنایی با تظاهرات بیماری های پوستی

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع، مدرس، ساعت

8.5-9.5

موضوع، مدرس، ساعت

9.45-10.45

موضوع، مدرس، ساعت

11-12

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

هفته اول هر ماه

دكتر پوستيان

كليات پوست

دکتر مختاری

بيماريهاي ويروسي

دكتر مختاري

كلاژنوزيس

بيمارستان الزهرا

*2

4*

.*

 

هفته اول هر ماه

دكتر پوستيان

بيماريهاي  مو

دكتر اصيليان

بيماريهاي رنگدانه اي وكهير

دكتر اصيليان

تومرهاي پوست و همانژيوم

بيمارستان الزهرا

*2

4*

.*

 

هفته اول هر ماه

دكتر محقق

 بيماريهاي ناخن

دكتر شاهمرادي

بيماري هاي انگلي

دكترشاهمرادي

اكنه

بيمارستان الزهرا

*2

4*

.*

 

هفته اول هر ماه

دكتر محقق

ابزارهاي تشخيص

دكتر شريعتي

بثورات دارويي

دكتر انشائيه

بيماريهاي قارچي

بيمارستان الزهرا

*2

4*

.*

 

هفته اول هر ماه

دكتر ايرجي

بيماريهاي تاولي

دكتر فاطمي

لنفوم هاي جلدي

دكتر فاطمي

بيماريهاي باكتريال مايكوباكتريال

بيمارستان الزهرا

*2

4*

.*

 

هفته اول هر ماه

دكتر ايرجي

بيماريهاي پاپول واسكوا مو

دكتر فقيهي

خارش ونورودرماتيت

دكتر فقيهي

اگزماها تماسي –   اتوپيك

بيمارستان الزهرا

*2

4*

.*

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

يادگيري شرح حال گرفتن كامل از يك بيمار

5

10

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) درسنامه بيماريهاي پوست .مولفين دكتر حسين مرتضوي – دكتر عليرضا فيروز-دكتر محمد شهيدي انتشارات سفيد برگ چاپ دوم بهار 1395

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)       سوالات کتبی در پایان دوره 12 نمره                            بارم 18

 سوالات شفاهی بصورت اسلاید 6 نمره

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)   حضور در یک کشیک کارآموزی 1 نمره                           بارم 2

ارایه یک شرح حال کامل دانشجویی 1 نمره                                                                                                   

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

  1. حضور در بيمارستان الزهرا و در کلاسهای تئوری، طبق برنامه  راس ساعت. در صورت تاخیر 25/0 کسر خواهد شد. در صورت غیبت، هر روز 5/0 نمره کسر خواهد شد.
  2. حضور در درمانگاه پوست الزهرا و صدیقه طاهره راس ساعت 8:30 صبح. در صورت غیبت روزانه 5/0 نمره کسر خواهد شد.
  3. حضور در بخش پوست راس ساعت 8 صبح.  در صورت غیبت روزانه 5/0 نمره کسر خواهد شد.
  4. پوشيدن روپوش سفيد تميز و مرتب
  5. نصب كارت شناسايي در كليه ساعات حضور در بيمارستان
  6. حفظ و رعايت شئونات شرعي ، اخلاقي و پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان و رعايت ضوابط و قوانين شغلي و اداري

در صورت بیماری ارایه گواهی پزشکی معتبر در پایان دوره الزامی است.

در صورت حضور در المپیادها، دفاع از پروپوزال در گروهای دیگر، حضور در آموزش  و ... ارایه گواهی معتبر مربوطه از سازمان یا گروه مربوطه در پایان دوره الزامی است

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

در صورت تاخیر 25/0 کسر خواهد شد.

در صورت غیبت روزانه 5/0 نمره کسر خواهد شد.

در صورت بیماری ارایه گواهی پزشکی معتبر در پایان دوره الزامی است.

در صورت حضور در المپیادها، دفاع از پروپوزال در گروهای دیگر، حضور در آموزش  و ... ارایه گواهی معتبر مربوطه از سازمان یا گروه مربوطه در پایان دوره الزامی است

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

حضور به موقع راس ساعت 8 صبح  -پوشیدن روپوش و استفاده از اتیکت   -   معرفی خود به دستیار بخش

معرفی خود به عنوان فراگیر اخذ کننده شرح حال به بیمار  - احترام به حفظ امنیت بیمار هنگام شرح حال

اخذ شرح حال کاملدانشجویی از بیماران بخش  -     ارایه شرح حال هنگام حضور استاد

گوش فرادادن به نکات آموزشی هر بیمار در هنگام راند-  پرسیدن سوال در صورت داشتن سوال در خصوص هر بیمار

ارایه سمینارهای کوتاه با هماهنگی دستیار بخش-  همکاری لازم با دستیاران و کارورزان بخش

همکاری لازم با پرسنل بخش  -تکمیل فرم حضور و غیاب و امضای استاد مربوطه یا دستیار بخش

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

تحت نظارت دستیار کشیک پوست در اورژانس مجاز به گرفتن شرح حال و ویزیت بیماران هستند.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

حضور به موقع راس ساعت 8:30 صبح  -پوشیدن روپوش و استفاده از اتیکت

معرفی خود به دستیار درمانگاه  -معرفی خود به عنوان فراگیر اخذ کننده شرح حال به بیمار

احترام به حفظ امنیت بیمار هنگام شرح حال-- اخذ شرح حال مختصر از بیماران درمانگاه

ارایه شرح حال هنگام حضور استاد-- گوش فرادادن به نکات آموزشی هر بیمار

پرسیدن سوال در صورت داشتن سوال در خصوص هر بیمار--همکاری لازم با دستیاران و کارورزان درمانگاه

همکاری لازم با پرسنل درمانگاه -- تکمیل فرم حضور و غیاب و امضای استاد مربوطه

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

حضور به موقع در کشیک- پوشیدن روپوش و استفاده از اتیکت-  معرفی خود به دستیار کشیک

معرفی خود به عنوان فراگیر اخذ کننده شرح حال به بیمار مراجعه کننده در ارژانس  -احترام به حفظ امنیت بیمار هنگام شرح حال

اخذ شرح حال کامل دانشجویی از بیماران ارژانس-- ارایه شرح حال هنگام حضوردستیار کشیک

گوش فرادادن به نکات آموزشی هر بیمار در هنگام راند--پرسیدن سوال در صورت داشتن سوال در خصوص هر بیمار

همکاری لازم با دستیاران و کارورزان کشیک -همکاری لازم با پرسنل بارژانس

تکمیل فرم حضور و غیاب و امضای دستیارکشیک

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:ندارد

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:ندارد

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:ندارد

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:به صورت دلخواه مي توانند شركت كنند

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:ندارد

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

اين برنامه به صورت گردشي در درمانگاهها و بخش انجام مي شود

سه درمانگاه ويك بخش

برنامه زير از هفته دوم هر ماه اجرا مي شود

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

درمانگاه وبخش

 

 

شنبه

1

 

درمانگاه وبخش

 

 

یکشنبه

2

 

درمانگاه وبخش

 

 

دوشنبه

3

 

درمانگاه وبخش

 

 

سه شنبه

4

 

درمانگاه وبخش

 

 

چهارشنبه

5

 

درمانگاه وبخش

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir