برنامه درسی کارآموزی 2 پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/03/02-9:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 97-1396

ماه: خرداد

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

دوره:

نام درس: کارآموزی بهداشت

شماره درس : 31136111

نام مسوول دوره: دکتر عاطفه السادات واعظی

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی و خانه های بهداشت

شروع و پایان دوره: 5 تا 31 اردیبهشت

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 3 ، طبقه اول

تلفن دفتر گروه: 03137928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه ها و یکشنبه ها 12-8 

Email: atefehvaezi83@gmail.com

هدف کلی دوره: آشنایی با ساختار نظام بهداشتی کشور و وظایف آن 

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

  1 خرداد  معارفه و بیان اهداف کارآموزی اقای ایرانپور 8:45- 8:10 گروه پزشکی اجتماعی      

1

1 خرداد

اصول، سطوح و اجزاء مراقبت های بهداشتی اولیه

دکتر عاطفه واعظی

9:45- 8:45

گروه پزشکی اجتماعی

 

اصول، سطوح و اجزاء مراقبت های بهداشتی اولیه

 

2

1 خرداد

 

نظام اطلاعاتی

 

دکتر نگاه توکلی فرد

10-11

گروه پزشکی اجتماعی

 

 

نظام اطلاعاتی

 

3 1 خرداد آشنایی با ساختار نظام سلامت و پزشک خانواده دکتر خدیوی 11-12:30 گروه پزشکی اجتماعی   اصلاح نظام سلامت  

4

2 خرداد

مراقبت کودکان

دکترمعتمدی

10-11:30

گروه پزشکی اجتماعی

 

مراقبت کودکان

 

5

5 خرداد

بهداشت حرفه ای

دکتر صفائیان

9:15-10:15

گروه پزشکی اجتماعی   بهداشت حرفه ای  
6

2 خرداد

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها دکتر بابک 11:30-13 گروه پزشکی اجتماعی   پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  
7

5 خرداد

ایمن سازی دکتر شاه ثنایی 8:15-9:15 گروه پزشکی اجتماعی   ایمن سازی  
8

2 خرداد

آموزش سلامت دکتر گلشیری 8:15-9:45 گروه پزشکی اجتماعی   آموزش سلامت  
9 5 خرداد مراقبت دوران بارداری و باروری سالم دکتر ایزدی 10:30-12 گروه پزشکی اجتماعی   مادران و تنظیم خانواده  
  5 خرداد روش کار در فیلد و لاگ بوک اقای ایرانپور 12-12:30 گروه پزشکی اجتماعی      
10

12 خرداد

بهداشت محیط دکتر خدیوی 8-9 گروه پزشکی اجتماعی   خدمات بهداشت محیط  

11

12 خرداد 

بهداشت روان

دکتر اناهیتا بابک

9-10

گروه پزشکی اجتماعی

 

بهداشت روان

 

12 12 خرداد کارگاه مهارت های زندگی دکتر اناهیتا بابک 10:15-13 گروه پزشکی اجتماعی      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

مراقبت سلامت کودکان

**

**

**

2

مراقبت سلامت مادر باردار

**

**

**

3

مراقبت های سبا و سما

**

**

**

4 مراقبت سالمندان ** ** **
5 اموزش بهداشت ** ** **
6 فعالیت های مربوط به بهداشت محیط ** **  
7 فعالیت های مربوط به بهداشت حرفه ای ** **  
8 ایمن سازی **    
9 کلرسنجی ** ** **
10 محاسبه و تفسیر شاخص های زیج حیاتی ** ** **
11 اولویت بندی مشکلات سلامت ** ** **

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 1. کتاب PEN پزشک خانواده- صفحات 173-169
 2. کتاب PEN پزشک- صفحات 28-21 و 15-11
 3. کتاب واکسیناسیون کشوری سال 1394- فصول 1، 3 و 4
 

 

منابع فرعی درس:

 1. دستورالعمل های کشوری مربوط به مراقبت های بهداشتی
 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                

بارم: 10 نمره

ارزیابی تکوینی براساس عملکرد طول دوره 6 نمره

لاگ بوک 2 نمره

نظر بهورزان 2 نمره

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم: 10 نمره

امتحان کتبی 5 نمره

امتحان آسپی 5 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. حضور به موقع در کارگاه و فیلد (8-13)
 2. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای
 3. داشتن روپوش سفید و اتیکت در فیلد
 4. تکمیل لاگ بوک براساس عملکرد روزانه
 5. انجام مراقبت های مراجعین خانه بهداشت با نظارت بهورزان
 6. تحویل کلیه گزارشات و لاگ بوک در روز پایان دوره

 

** کارآموزان مجاز به تزریق واکسن در خانه های بهداشت نمی باشند

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

 1. غیبت غیرمجاز بیش از سه روز در طول دوره، منجر به نمره صفر می شود. و در هر زمان دانشجو مجاز به ادامه دوره نخواهد بود .
 2. بیش از یک روز غیبت غیرمجاز در کارگاه منجر به حذف دوره می شود.
 3. غیبت غیر مجاز بین یک تا سه روز منجر به کسر نمره (10 نمره به ازای هر روز غیبت از 100) خواهد شد.
 4. غیبت مجاز بیش از یک هفته منجر به حذف دوره می شود.
 5. غیبت مجاز بین چهار تا هفت روز نیازمند جبران غیبت (به تعداد روزهای عدم حضور و نیز انجام تکالیف مقرر) می باشد.
 • موارد زیر غیبت مجاز تلقی می شود:
 • گواهی پزشکی با تایید پزشک معتمد دانشگاه
 • نامه رسمی از معاونت های دانشجویی فرهنگی یا آموزشی دانشکده (به منظور حضور در المپیادهای علمی، فرهنگی، ورزشی و موارد مشابه)

موارد نقض قوانین یا شرایط غیرمترقبه، در شورای کاراموزی مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری می شود.

 

 

 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 1. حضور به موقع در خانه های بهداشت (8-13)
 2. برقراری ارتباط مناسب و حرفه ای با بهورزان و مراقبین سلامت
 3. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای مطابق دستورالعمل شئونات حرفه ای قابل دسترسی در بخش ایین نامه های کاراموزی
 4. پوشیدن روپوش سفید و داشتن اتیکت
 5. ارائه مراقبت های مراجعین خانه بهداشت و وارد کردن اطلاعات در سامانه سیب

 

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 1. حضور به موقع در محل کارگاه
 2. همکاری با مدرس و مشارکت فعال در کارگاه
 3. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای
 4. عایت اخلاق و شئونات حرفه ای
 5.   داشتن روپوش سفید و اتیکت در فیلد
 6.   تکمیل لاگ بوک براساس عملکرد روزانه
 7.   انجام مراقبت های مراجعین خانه بهداشت با نظارت بهورزان
 8.   تحویل کلیه گزارشات و لاگ بوک در روز پایان دوره

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

محل فعالیت

روز

ردیف

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه کارآموزی

اول- سوم

1

آموزشگاه بهورزی کارگاه بهورزی

چهارم

2

شبکه بهداشت مربوطه آشنایی با ساختار شبکه های بهداشت

پنجم

3

خانه های بهداشت فعالیت در فیلد

ششم تا پایان دوره

4

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه مهارت های زندگی

روز وسط دوره

5

کلینیک دندانپزشکی افضل آشنایی با خدمات بهداشت دهان و دندان

یک روز براساس هماهنگی و اعلام قبلی

6

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir