برنامه درسی کارآموزی 2 پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/08/30-23:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 97-1396

ماه: آذر

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

دوره:

نام درس: کارآموزی بهداشت

شماره درس : 31136111

نام مسوول دوره: دکتر عاطفه السادات واعظی

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی و خانه های بهداشت

شروع و پایان دوره: اول آذر- 30 آذر

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 3 ، طبقه اول

تلفن دفتر گروه: 03137928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه ها و یکشنبه ها 12-8 

Email: atefehvaezi83@gmail.com

هدف کلی دوره: آشنایی با ساختار نظام بهداشتی کشور و وظایف آن 

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

  1 آذر  معارفه و بیان اهداف کارآموزی دکتر عاطفه واعظی 8:45- 8:10 گروه پزشکی اجتماعی      

1

1 آذر

اصول، سطوح و اجزاء مراقبت های بهداشتی اولیه

دکتر عاطفه واعظی

9:30- 8:45

گروه پزشکی اجتماعی

 

اصول، سطوح و اجزاء مراقبت های بهداشتی اولیه

 

2

1 آذر

آشنایی با ساختار نظام سلامت و پزشک خانواده

دکتر خدیوی

10:30-9:30

گروه پزشکی اجتماعی

 

آشنایی با ساختار نظام سلامت و پزشک خانواده

 

3

1 آذر

 

نظام اطلاعاتی

 

دکتر عاطفه واعظی

11:45- 10:45

گروه پزشکی اجتماعی

 

 

نظام اطلاعاتی

 

4

آذر

مراقبت دوران بارداری و باروری سالم

دکتر زهرا امینی

9:30- 8

گروه پزشکی اجتماعی

 

مراقبت دوران بارداری و باروری سالم

 

5

4آذر

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها

دکتر سیادت

9:30-10

11-10:15

گروه پزشکی اجتماعی   آموزش سلامت  
6

4آذر

آموزش سلامت دکتر پرستو گلشیری 12-11 گروه پزشکی اجتماعی   پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  
7

آذر

بهبود تغذیه و مراقبت کودکان دکتر نرگس معتمدی 9:45- 8 گروه پزشکی اجتماعی   بهبود تغذیه و مراقبت کودکان  
8

آذر

ایمن سازی دکتر آرمین دخت شاه ثنایی 11- 10 گروه پزشکی اجتماعی   ایمن سازی  
9 آذر بهداشت محیط و بهداشت حرفه ای دکتر علیرضا صفاییان 11-12 گروه پزشکی اجتماعی      
10

9 آذر

بهداشت روان دکتر آناهیتا بابک 8-9 گروه پزشکی اجتماعی   بهداشت روان  

11

9 آذر

مهارت های زندگی

دکتر آناهیتا بابک

9-12

گروه پزشکی اجتماعی

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 1. کتاب PEN پزشک خانواده- صفحات 173-169
 2. کتاب PEN پزشک- صفحات 28-21 و 15-11
 3. کتاب واکسیناسیون کشوری سال 1394- فصول 1، 3 و 4
 

 

منابع فرعی درس:

 1. دستورالعمل های کشوری مربوط به مراقبت های بهداشتی
 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم: 10 نمره

ارزیابی تکوینی براساس عملکرد طول دوره 6 نمره

لاگ بوک 2 نمره

نظر بهورزان 2 نمره

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم: 10 نمره

 

امتحان کتبی 5 نمره

امتحان آسپی 5 نمره

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. حضور به موقع در کارگاه و فیلد (8-13)
 2. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای
 3. داشتن روپوش سفید و اتیکت در فیلد
 4. تکمیل لاگ بوک براساس عملکرد روزانه
 5. انجام مراقبت های مراجعین خانه بهداشت با نظارت بهورزان
 6. تحویل کلیه گزارشات و لاگ بوک در روز پایان دوره

 

** کارآموزان مجاز به تزریق واکسن در خانه های بهداشت نمی باشند

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

 1. غیبت غیرمجاز بیش از سه روز در طول دوره، منجر به نمره صفر می شود. و در هر زمان دانشجو مجاز به ادامه دوره نخواهد بود .
 2. بیش از یک روز غیبت غیرمجاز در کارگاه منجر به حذف دوره می شود.
 3. غیبت غیر مجاز بین یک تا سه روز منجر به کسر نمره (10 نمره به ازای هر روز غیبت از 100) خواهد شد.
 4. غیبت مجاز بیش از یک هفته منجر به حذف دوره می شود.
 5. غیبت مجاز بین چهار تا هفت روز نیازمند جبران غیبت (به تعداد روزهای عدم حضور و نیز انجام تکالیف مقرر) می باشد.
 • موارد زیر غیبت مجاز تلقی می شود:
 • گواهی پزشکی با تایید پزشک معتمد دانشگاه
 • نامه رسمی از معاونت های دانشجویی فرهنگی یا آموزشی دانشکده (به منظور حضور در المپیادهای علمی، فرهنگی، ورزشی و موارد مشابه)

موارد نقض قوانین یا شرایط غیرمترقبه، در شورای کاراموزی مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری می شود.

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 

 

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

محل فعالیت

روز

ردیف

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه کارآموزی

اول- سوم

1

آموزشگاه بهورزی کارگاه بهورزی

چهارم و پنجم

2

شبکه بهداشت مربوطه آشنایی با ساختار شبکه های بهداشت

ششم

3

خانه های بهداشت فعالیت در فیلد

هفتم تا پایان دوره

4

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه مهارت های زندگی

روز وسط دوره

5

کلینیک دندانپزشکی افضل آشنایی با خدمات بهداشت دهان و دندان

یک روز براساس هماهنگی و اعلام قبلی

6

 

 

 

  موضوع
برنامه کارگاه کارآموزی ابان 96
برنامه کارگاه کارآموزی مهر 96
برنامه کارگاه کارآموزی شهریور 96
برنامه کارگاه کارآموزی مرداد 96
برنامه کارگاه کارآموزی تیر 96
برنامه کارگاه کارآموزی خرداد 96
برنامه کارگاه کارآموزی اردیبهشت 96
برناه کارگاه کارآموزی فروردین 96
برنامه کارگاه کارآموزی اسفند 95
برنامه کارگاه کارآموزی بهمن 95
برنامه کارگاه کارآموزی دی 95
برنامه کارگاه کارآموزی آذر 95
برنامه کارگاه کارآموزی آبان 95
برنامه کارگاه کارآموزی مهر 95
برنامه کارگاه کارآموزی شهریور 95
برنامه کارگاه کارآموزی مرداد 95
برنامه کارگاه کارآموزی تیر 95
برنامه کارگاه کارآموزی اردیبهشت 95

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir