برنامه درسی کارآموزی 2 پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/07/29-10:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

سال تحصیلی:98-1397

ماه: آبان 97

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

دوره: کارآموزی

نام درس: کارآموزی بهداشت

شماره درس : 31136111

نام مسوول دوره: دکتر عاطفه السادات واعظی

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی و خانه های بهداشت

شروع و پایان دوره: 1 تا 30 مرداد

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی، ساختمان شماره 3 ، طبقه اول

تلفن دفتر گروه: 03137928110

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه ها و یکشنبه ها 12-8 

Email: atefehvaezi83@gmail.com

هدف کلی دوره: آشنایی با ساختار نظام بهداشتی کشور و وظایف آن 

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1 1 آبان  معارفه و بیان اهداف کارآموزی دکتر واعظی 8:15-8:45 گروه پزشکی اجتماعی      

2

1 آبان

اصول، سطوح و اجزاء مراقبت های بهداشتی اولیه

دکتر واعظی

8:45-9:45

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس 1

اصول، سطوح و اجزاء مراقبت های بهداشتی اولیه

 

3

1 آبان

 

نظام اطلاعاتی

 

دکتر توکلی فرد

10-11:30

کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی

طرح درس 2

 

نظام اطلاعاتی

 

4 1 آبان آشنایی با ساختار نظام سلامت و پزشک خانواده دکتر خدیوی 11:30-13 کلاس شماره 14 دانشکده پزشکی طرح درس 3 اصلاح نظام سلامت  

4

5 آبان

مراقبت کودکان

دکتر معتمدی

10-11:30

گروه پزشکی اجتماعی

 طرح درس 4

مراقبت کودکان

 

5

2 آبان

بهداشت حرفه ای

دکتر صفائیان

8:15-9:45

گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 5 بهداشت حرفه ای  
6

2 آبان

پیشگیری و مبارزه با بیماری ها دکتر بابک 10-11:45 گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 6 پیشگیری و مبارزه با بیماری ها  
7

5 آبان

ایمن سازی دکتر شاه ثنایی 11:30-12:30 گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 7 ایمن سازی  
8

5 آبان

آموزش سلامت دکتر گلشیری 8:15-9:45 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 8 آموزش سلامت  
9 2 آبان مراقبت دوران بارداری و باروری سالم دکتر انصاری 11:30-12:30 گروه پزشکی اجتماعی  طرح درس 9 مادران و تنظیم خانواده  
10 5 آبان روش کار در فیلد و لاگ بوک اقای ایرانپور 12:30-13 گروه پزشکی اجتماعی      
10

14 آبان

 

بهداشت محیط دکتر خدیوی 8:30-10:30 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس 10 خدمات بهداشت محیط  

11

14 آبان

بهداشت روان

دکتر بابک

10:45-12:15

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس 11

بهداشت روان

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

مراقبت سلامت کودکان

**

**

**

2

مراقبت سلامت مادر باردار

**

**

**

3

مراقبت های سبا و سما

**

**

**

4 مراقبت سالمندان ** ** **
5 اموزش بهداشت ** ** **
6 فعالیت های مربوط به بهداشت محیط ** **  
7 فعالیت های مربوط به بهداشت حرفه ای ** **  
8 ایمن سازی **    
9 کلرسنجی ** ** **
10 محاسبه و تفسیر شاخص های زیج حیاتی ** ** **
11 اولویت بندی مشکلات سلامت ** ** **

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

 1. کتاب PEN پزشک خانواده- صفحات 173-169
 2. کتاب PEN پزشک- صفحات 28-21 و 15-11
 3. کتاب واکسیناسیون کشوری سال 1394- فصول 1، 3 و 4
 

 

منابع فرعی درس:

 1. دستورالعمل های کشوری مربوط به مراقبت های بهداشتی
 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                

بارم: 10 نمره

ارزیابی تکوینی براساس عملکرد طول دوره 6 نمره

لاگ بوک 2 نمره

نظر بهورزان 2 نمره

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم: 10 نمره

امتحان کتبی(تستی/تشریحی) 5 نمره

امتحان آسپی 5 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 1. حضور به موقع در کارگاه و فیلد (8-13)
 2. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای
 3. داشتن روپوش سفید و اتیکت در فیلد
 4. تکمیل لاگ بوک براساس عملکرد روزانه
 5. انجام مراقبت های مراجعین خانه بهداشت با نظارت بهورزان
 6. تحویل کلیه گزارشات و لاگ بوک در روز پایان دوره

 

** کارآموزان مجاز به تزریق واکسن در خانه های بهداشت نمی باشند

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

 1. غیبت غیرمجاز بیش از سه روز در طول دوره، منجر به نمره صفر می شود. و در هر زمان دانشجو مجاز به ادامه دوره نخواهد بود .
 2. بیش از یک روز غیبت غیرمجاز در کارگاه منجر به حذف دوره می شود.
 3. غیبت غیر مجاز بین یک تا سه روز منجر به کسر نمره (10 نمره به ازای هر روز غیبت از 100) خواهد شد.
 4. غیبت مجاز بیش از یک هفته منجر به حذف دوره می شود.
 5. غیبت مجاز بین چهار تا هفت روز نیازمند جبران غیبت (به تعداد روزهای عدم حضور و نیز انجام تکالیف مقرر) می باشد.
 • موارد زیر غیبت مجاز تلقی می شود:
 • گواهی پزشکی با تایید پزشک معتمد دانشگاه
 • نامه رسمی از معاونت های دانشجویی فرهنگی یا آموزشی دانشکده (به منظور حضور در المپیادهای علمی، فرهنگی، ورزشی و موارد مشابه)

موارد نقض قوانین یا شرایط غیرمترقبه، در شورای کاراموزی مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری می شود.

 

 

 

 

شرح وظایف فراگیران در فیلد بهداشت

 1. حضور به موقع در خانه های بهداشت (8-13)
 2. برقراری ارتباط مناسب و حرفه ای با بهورزان و مراقبین سلامت
 3. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای مطابق دستورالعمل شئونات حرفه ای قابل دسترسی در بخش ایین نامه های کاراموزی
 4. پوشیدن روپوش سفید و داشتن اتیکت
 5. ارائه مراقبت های مراجعین خانه بهداشت و وارد کردن اطلاعات در سامانه سیب

 

شرح وظایف فراگیران در کارگاه آموزشی

 1. حضور به موقع در محل کارگاه
 2. همکاری با مدرس و مشارکت فعال در کارگاه
 3. رعایت اخلاق و شئونات حرفه ای
 4. عایت اخلاق و شئونات حرفه ای
 5.   داشتن روپوش سفید و اتیکت در فیلد
 6.   تکمیل لاگ بوک براساس عملکرد روزانه
 7.   انجام مراقبت های مراجعین خانه بهداشت با نظارت بهورزان
 8.   تحویل کلیه گزارشات و لاگ بوک در روز پایان دوره

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

محل فعالیت

روز

ردیف

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه کارآموزی

اول- سوم

1

آموزشگاه بهورزی کارگاه بهورزی

چهارم

2

شبکه بهداشت مربوطه آشنایی با ساختار شبکه های بهداشت

پنجم

3

خانه های بهداشت فعالیت در فیلد

ششم تا پایان دوره

4

گروه پزشکی اجتماعی کارگاه مهارت های زندگی

روز وسط دوره

5

کلینیک دندانپزشکی افضل آشنایی با خدمات بهداشت دهان و دندان

یک روز براساس هماهنگی و اعلام قبلی

6

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir