برنامه درسی کارآموزی 2 داخلی اعصاب98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/11/30-11:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:1398

ماه: اسفند 98

گروه آموزشی: اکسترن داخلی اعصاب

دوره:اکسترنی

نام درس:بیماری تئوری اعصاب

شماره درس :31113110

نام مسوول دوره: دکتر چیت ساز

مکان برگزاری دوره: کلاس جنب بخش الزهرا و بییمارستان کاشانی

شروع و پایان دوره:98/12/1 لغایت 98/12/30

طول دوره: یک ماهه

آدرس دفتر گروه: بیمارستان الزهرا گروه داخلی اعصاب

تلفن دفتر گروه:36201286

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/7/1 طبق برنامه طبق برنامه 9-8 بیمارستان الزهرا - کاشانی

اینجا

 

 

2

98/8/1 طبق برنامه طبق برنامه  8-9  بیمارستان الزهرا و کاشانی

اینجا

 

 

3

98/9/1 طبق برنامه طبق برنامه 8-9 بیمارستان الزهرا و کاشانی

 اینجا

 

 

4 98/10/1 طبق برنامه طبق برنامه 8-9  الزهرا و کاشانی کلیک شود    
5 98/11/1 طبق برنامه طبق برنامه 8-9 الزهرا و کاشانی کلیک کنید    
6 98/12/1 طبق برنامه طبق برنامه 8-9 الزهرا و کاشانی کلیک شود.    
7                
8                
9                
10                
11                
12                
13                
14                
15                

16

         

 

 

 

17                
18                
19                
20                      
21                
22                

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

شرح حال نورولوژی

50

20

30

 

معاینه نورولوژی

50

20

30

 

تفسیر یافته های سی تی اسکن

60

60

0

  انجام پونکسیون لومبار 5 2 0

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

  

 2 نمره حضور فعال در بخش - 3 نمره پرونده الکترونیک - 3 نمره Log book

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)        20 نمره امتحان کتبی چهار گزینه ای -                                                                                  20 نمره عملی شامل : 12 نمره آسکی و 8 نمره بخش  :                                               بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

یک غیبت مجاز  تاثیری در نمره ندارد . غیبت غیر مجاز کسر 2 نمره - بیش از 4 غیبت منجر به حذف دانشجو

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir