برنامه درسی کارآموزی 2 داخلی اعصاب تیر 98

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/04/05-11:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:1398

ماه: تیر98

گروه آموزشی: اکسترن داخلی اعصاب

دوره:اکسترنی

نام درس:بیماری تئوری اعصاب

شماره درس :31113110

نام مسوول دوره: دکتر چیت ساز

مکان برگزاری دوره: کلاس جنب بخش الزهرا و بییمارستان کاشانی

شروع و پایان دوره:98/4/4 لغایت 98/4/31

طول دوره: یک ماهه

آدرس دفتر گروه: بیمارستان الزهرا گروه داخلی اعصاب

تلفن دفتر گروه:36201286

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:

هدف کلی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/4/4 معرفی بخش - اختلالات اکستراپیرامیدال دکتر چیت ساز

 8 صبح

کلاس جنب بخش

 

 

 

2

4/


 آموزش طرز تهیه پرونده الکترونیک

مهندس امینی

10صبح

کلاس جنب بخش

 

 

 

3

5/  معاینه سیستم عصبی

دکتر امامی

8صبح

کلاس جنب بخش

 

 

 

4 9/ سردرد دکتر خوروش 8صبح کلاس جنب بخش      
5 10/ دمانس - دلیریوم دکتر نجفی 8صبح کلاس جنب بخش      
6 11/ سرگیجه دکتر حمصیان 8صبح کلاس جنب بخش      
7 12/ بیماریهای عروقی مغز - سندرمهای ساقه مغز دکتر سعادت نیا 8صبح کلاس جنب بخش      
8 15/ میوپاتی ها -میاستنی گراو - فلج های دوره ای  دکتر انصاری 8 صبح کلاس جنب بخش      
9 16/ نوروپاتی ها-نوروپاتی های موضعی دکتر بصیری 8 صبح کلاس جنب بخش      
10 17/ آنسفالیت -مننژیت دکتر امامی 8 صبح کلاس جنب بخش      
11 18/ روش های تشخیصی در بیماریهای اعصاب دکتر ضیایی 8 صبح کلاس جنب بخش      
12 19/  گراند راند دکتر حمصیان 8 صبح کلاس جنب بخشر      
13 22/ عوارض عصبی بیماریهای سیستمیک دکتر زارع 8.30 صبح مرکز پزشکی کاشانی      
14 23/ بیماریهای دمیلیزان - MS
 
دکتر اشتری 8 صبح مرکز پزشکی کاشانی      
15 24/ صرع دکتر مهوری 8 صبح مرکز پزشکی کاشانی      

16

25/

 تومورهای مغز

 دکتر شایگان نژاد

8 صبح

مرکز پزشکی کاشانی

 

 

 

17 4/26 بیماریهای استحاله ای نخاعی مخچه ای - بیماریهای نورون محرکه
 
دکتر ادیبی 8 صبح مرکز کاشانی      
18 98/4/29 گراند راند دکتر قاسمی 8 صبح مرکز کاشانی      
19 30/ امتحان عملی

دکتر چیت ساز دکتر مهوری دکترحمصیان

8 صبح مرکز مهارتهای بالینی      
  31 امتحان تئوری دکتر نجارزاده 12 ظهر دانشکده پزشکی            
                 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir