برنامه درسی کارآموزی 1 جراحی اعصاب

تاریخ ایجاد پنجشنبه,2017/11/23-9:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
این بخش در پاییز 96 کارآموز (student) ندارد
برنامه کلاسی کارآموزان زمستان 95 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir