برنامه درسی کارآموزان گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/10/30-6:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سال تحصیلی: 1399-1400

 

گروه آموزشی: گوش و حلق و بینی

دوره: کاراموزی گوش و حلق و بینی

نام دوره: کاراموزی گوش و حلق و بینی

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکتر امیرعباس کارگشایی

مکان برگزاری : بیمارستانهای کاشانی و الزهرا

شروع و پایان دوره: طبق برنامه ارائه شده از دانشکده

طول دوره: 20 روز تا یکماه

آدرس دفتر گروه:بیمارستان الزهرا س دفتر گروه گوش و حلق و بینی

تلفن دفتر گروه: 38222562

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: چهارشنبه 8 تا 11

Email : amir135@gmail.com

هدف کلی دوره (در 3حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی): یادگیری روشهای معاینه و آشنایی با علایم شایع و بیماریهای متداول گوش و حلق و بینی

اهداف اختصاصی (در 3حیطه شناختی، نگرشی و روانی حرکتی):

          در پایان این درس انتظار می‌رود فراگیران قادر باشند:

 1. روش معاینه بیمار در درمانگاه گوش و حلق و بینی را بیان کند و معاینات متداول را انجام بدهد
 2. آزمونهای تشخیص شنوایی متداول را شرح بدهد و تفسیر کند
 3. علل و نحوه برخورد با بیمار دچار خون دماغ را بیان کند
 4. آناتومی و فیزیولوژی گوش و سیستم تعادلی را شرح بدهد
 1. انواع عفونتهای گوش خارجی و میانی را از نظر علابم و نشانه ها و درمان ، شرح بدهد
 1. انواع کاهش شنوایی و پاتوفیزیو لوژی کاهش شنوایی را ذکر کند
 1. درمانهای جراحی و غیر جراحی برای بیماران مبتلا به کاهش شنوایی را لیست کند
 2. نحوه تشخیص و تشخیص های افتراقی سرگیجه اتولوژیک را شرح بدهد
 3. انواع رینیت ها و سینوزیت ها را با علایم و تشخیص افتراقی لیست کند و اصول درمان آنها را بیان کند
 4. آناتومی و فیزیولوژی غدد بزاقی را بیان کند
 5. بیماریهای التهابی و تومورال غدد بزاقی را باذکرعلایم و اصول درمان ، لیست کند
 6. فارنژیت ها را با ذکر علل و اصول درمان شرح بدهد
 7. نحوه اپروچ به بیمار با توده گردن را با ذکر تشخیص های افتراقی ، ذکر کند
 8. آناتومی حنجره را شرح بدهد
 9. لارنژیت ها و تومورهای شایع حنجره را توضیح دهد
 10. آناتومی کاربردی و بیماریهای عصب فاسیال را شرح بدهد

 

 

 

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

اعلام میشود

معاینات بالینی و ادیومتری

دکتر نرگس عسکری

اعلام میگردد

الزهرا س

2

4

.

2

"

رینیتها و سینوزیت

دکتر مهرداد رقاع

"

کاشانی

2

4

.

3

"

اپیستاکسی

دکتر مصطفی هاشمی

"

کاشانی

2

4

.

4

"

بیماریهای گردن و تیرویید

دکتر امیرعباس کارگشایی

"

الزهرا س

2

4

.

5

"

بیماریهای التهابی حلق

دکتر سید مصطفی هاشمی

"

کاشانی

 

 

 

6

"

اتیت ها

دکترسید مجتبی ابطحی ، دکتر سهرابربیعی

"

کاشانی

 

 

 

7

"

بیماریهای غدد بزاقی

دکتر احمد رضاییان

""

الزهرا س

 

 

 

8

"

آناتومی و بیماریهای عصب فاسیال

دکتر سهراب ربیعی

"

کاشانی

 

 

 

9

"

کاهش شنوایی

دکتر حمیدرضا ابطحی

"

الزهرا س

 

 

 

10

"

آناتومی و بیماریهای حنجره

دکتر نظام الدین برجیس ، دکتر افروزاسحاقیان

"

کاشانی

 

 

 

11

"

تومورهای بینی و سینوسهای پارانازال

دکتر نرگس عسکری

"

الزهرا س

 

 

 

12

"

بیماریهای گوش داخلی

دکتر حمیدرضا ابطحی

"

کاشانی

 

 

 

13

"

ترومای بینی و صورت

دکتر نرگس عسکری

"

الزهرا س

 

 

 

" با توجه به اینکه طول دوره بین دو هفته تا یکماه متغیر است ، برنامه برگزاری کلاسها بصورت مجازی یا حضوری ، در ابتدای هر دوره تعیین و به فراگیران اعلام میشود.

 

 

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

معاینه حلق

25

5

5

2

معاینه گوش

25

5

5

3

معاینه بینی

25

5

5

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 • Behrbohm otolaryngology 2009 ,

   Current Otolaryngology 2020

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

روش تدریس: کلاسهای حضوری و آنلاین ، اسلایدهای صداگذاری شده در سامانه نوید ، آموزش درمانگاهی ، کشیک عصرگاهی در اورژانس

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف ) اجام تکالیف در سامانه نوید و مشارکت فعال در کلاسهای آنلاین                                                             بارم :3

الف) لاگ بوک و شرح حال ارایه شده در پایان دوره                                                                                         بارم: 2

ج) ارزشیابی پایان دوره                                                                                                                                  بارم :15

د ) حضور و غیاب                                                                                                                                نمره منفی تا -2

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

با توجه به شرایط خاص ناشی از پاندمی کورونا ، دروس تئوری به صورت جلسات بارگزاری شده در سامانه نوید ارائه می شود و در صورت برگزاری کلاسهای انلاین زمان و نحوه آن در این سامانه اطلاع رسانی خواهد شد، لذا لازم است که کارآموزان بایستی بطور مرتب ، سامانه را از نظر ارائه تکالیف و یا آزمون ها بررسی نمایند..

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

.همگی دانشجویان موظف به دریافت فایلهای آموزشی در روز اول دوره از بخش آموزشی بیمارستان مربوطه هستند

2. بیش از 3 جلسه غیبت اعم از کلاس آنلاین یا حضوری و یا درمانگاه باعث حذف دوره خواهد شد

3.. دانشجویان موظف به ارایه شرح حال و لاگ بوک حداکثر 48 ساعت پس از امتحان پایان دوره هستند و پس از آن نمره مربوط به این آیتم را نخواهند گرفت

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

دانشجویان موظف به ارایه حداقل سه مورد شرح حال از بیماران بستری در بخش هستند

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

در صورت عادی شدن شرایط و فروکش کردن پاندمی کرونا ، اطلاع رسانی خواهد شد

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه: کاراموزان محترم از روز اول به دو گروه تقسیم شده (توسط نماینده و یا نظر خودشان) و این دو گروه به درمانگاههای گوش، گلو وبینی بیمارستانهای  کاشانی و الزهرا س مراجعه می نمایند.

کاراموزان موظفند  دروس مربوط به استاد مربوطه را روزی که به درمانگاه می روند، مطالعه نمایند و استاد در طی زمان حضور در درمانگاه از مباحث مربوطه ممکن است سوالاتی نماید که پاسخ دانشجو می تواند در ارزیابی نهایی تاثیرگذار باشد.

 

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

در صورت عادی شدن شرایط و فروکش کردن پاندمی کرونا ، اطلاع رسانی خواهد شد

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

با هماهنگی اتندینگ حاضر در اتاق عمل و درمانگاه ، حضور حداکثر دو نفر در اتاق عمل در هر مرکز ، بلامانع است

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

حضور در جلساتی که تحت عنوان گزارش صبحگاهی در بخش یا کلاس برگزار میشود الزامی است

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

حضور الزامی نیست

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

حضور الزامی نیست

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی :  در برنامه اموزشی کاراموزان گوش و حلق و بینی پیش بینی نشده است

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

 

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

-

شنبه

1

 

 

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

گزارش صبحگاهی

یکشنبه

2

 

 

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

-

دوشنبه

3

 

 

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

-

سه شنبه

4

 

 

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

درمانگاه

-

چهارشنبه

5

 

 

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

کلاس تئوری

-

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir