برنامه درسی کارآموزان گوش و حلق و بینی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/02/10-6:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:98-97

ماه: ارديبهشت 98

گروه آموزشی: گوش و حلق و بيني و جراحي سر و گردن

دوره: اكسترني

نام درس: كارآموزي بخش گوش  و حلق و بيني

شماره درس : 31121111

نام مسوول دوره: دكتر حسين قضاوي

مکان برگزاری دوره: مركز آموزشي درماني الزهراء و آيت ا... كاشاني

شروع و پایان دوره: شروع دوره از 98/2/10 تا 98/3/5

طول دوره: يك ماهه

آدرس دفتر گروه: مركز آموزشي درماني الزهراء -

تلفن دفتر گروه: 36201337

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:--

Email:--

هدف کلی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

2/12

اتيت حاد و سروز گوش مياني

اتيت هاي مزمن گوش مياني

دكتر سيدمجتبي ابطحي

8

بيمارستان كاشاني

 

 

درس نامه

2

2/16

رينيت ها و

رينوسينوزيت ها

دكتر مهرداد رقاع

8

بيمارستان كاشاني

 

 

درس نامه

3 2/19 توده هاي خوش خيم و بدخيم تيروييد و شكستگي هاي بيني و فك و صورت - توده هاي بيني و پارانازال سينوس دكتر نرگس عسكري 8:30 بيمارستان الزهراء     درس نامه
4 2/23 آنژين ها - آبسه هاي فضاهاي گردن - بيماري هاي حلق و فارنكس - آناتومي بيني و سينوس هاي صورتي و خون دماغ دكتر سيدمصطفي هاشمي 8 بيمارستان كاشاني     درس نامه
5 2/26 روش هاي معاينه گوش و حلق و بيني و تست هاي اديومتري - اناتومي گردن و توده هاي گردني دكتر مريم يعقوبي 8:30 بيمارستان الزهراء     درس نامه

6

2/30

آناتومي فيزيولوژي بيماريهاي غدد بزاقي - تومورهاي غدد بزاقي - تومورهاي دهان و حلق - تروماي دهان و حلق

دكتر احمد رضاييان

8:30

بيمارستان الزهراء

 

 

درس نامه

7 3/2 آناتومي - فيزيولوژي گوش و بيماري هاي نورواتولوژي - كاهش شنوايي هدايتي - اتواسكلروز دكتر سيدحميدرضا ابطحي 8:30 بيمارستان الزهرا     درس نامه
8 هماهنگي با استاد مربوطه معاينه آناتومي كلينيكي حنجره و بيماريهاي حنجره - آناتومي و بيماريهاي عصب فاسيال دكتر نظام الدين برجيس 8 بيمارستان كاشاني     درس نامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

- رفرنس

-درس نامه گروه گوش و حلق و بيني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

 

 

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir