برنامه درسی فیزیست رادیوتراپی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/04/03-10:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه تئوری کلاسهای دکترای فیزیک پزشکی نیمسال اول 96-95
برنامه تئوری کلاسهای کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی نیمسال دوم 95-94
برنامه تئوری کلاسهای کارشناسی ارشد فیزیک پزشکی نیمسال اول 94-93

 

نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
دوم        
       
       
       
       
       
       
سوم        
       
       
       
چهارم پایان نامه     20

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir