برنامه درسی فوق تخصص و فلوشیپ گروه داخلی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/11/13-9:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سال تحصیلی:  00-99

ماه:  پاییز و زمستان

گروه آموزشی: داخلی

دوره: فوق تخصصی

نام درس:غدد

شماره درس :

نام مسوول دوره: آقای دکتر بیژن ایرج

مکان برگزاری دوره: بیمارستان الزهراء( س) مرکز صدیقه طاهره

شروع و پایان دوره:99/07/01 لغایت 99/12/29

طول دوره: 2 سال

آدرس دفتر گروه:  بیمارستان الزهرا دفتر گروه داخلی

تلفن دفتر گروه:36201991

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه صبح ها 12-8

 

هدف کلی دوره:آشنایی با مباحث آموزشی کوریکولوم رشته غدد

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

99/7/05

آکرومگالی

دکتر مژگان کریمی فر

18-20

SKYP

     

2

99/7/07

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

22:30-24

SKYP

     

3

99/7/14

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

22:30-24

SKYP

     

4

99/7/20

نارسایی آدرنال

دکتر مریم حیدرپور

18-20

SKYP

     

5

99/7/21

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

6

99/7/28

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

7

99/7/29

لیپید

دکتر منصور سیاوش

18-20

SKYP

     

8

99/7/30

اختلالات کلسیم

دکتر کچویی

24-22:30

SKYP

     

9

99/8/903

هورمون

دکتر مریم حیدرپور

18-20

SKYP

     

10

99/8/05

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

11

99/8/10

دیابت

دکتر منصور سیاوش

18-19:30

SKYP

     

12

99/8/12

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

13

99/8/19

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

14

99/8/25

لیپید

دکتر منصور سیاوش

18-20

SKYP

     

15

99/8/26

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

16

99/8/927

تفسیر BMD

دکتر مژگان کریمی فر

21-:22:30

SKYP

     

17

99/8/28

نارسایی آدرنال

دکتر مریم حیدرپور

18-20

SKYP

     

18

99/8/29

BMD و استئوپروز

دکتر مژگان کریمی فر

21-:22:30

SKYP

     

19

99/9/01

PCO

دکتر حسن رضوانیان

18-20

SKYP

     

20

99/9/03

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

21

99/9/12

پای دیابتی

دکتر منصور سیاوش

19:30-18

SKYP

     

22

99/9/15

هیپوگنادیسم(در مردان و زنان)

دکتر امین الرعایا

18-20

SKYP

     

23

99/9/16

هیپرآلدوسترونیسم

دکتر سجاد

18-20

SKYP

     

24

99/9/17

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

25

99/9/18

هیپوگنادیسم 

دکتر رضوانیان

22:30-:21

SKYP

     

27

99/9/24

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

28

99/9/29

درمان دیابت

دکتر راحله سادات سجاد

18-20

SKYP

     

29

99/9/30

اختلالات کلسیم

دکتر کچویی

24-22:30

SKYP

     

30

99/10/01

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

31

99/10/02

لیپید

دکتر منصور سیاوش

18-20

SKYP

     

32

99/10/04

دیابت

دکتر منصور سیاوش

19:30-18

SKYP

     

33

99/10/06

سندرم کوشینگ

دکتر امین الرعایا

18-20

SKYP

     

34

99/10/07

هیپوگنادیسم(در مردان و زنان)

دکتر امین الرعایا

24-22:30

SKYP

     

35

99/10/08

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

36

99/10/11

درمان دیابت

دکتر راحله سادات سجاد

19:30-18

SKYP

     

37

99/10/14

کانسر تیروئید فالوآپ

دکتر حسن رضوانیان

18-20

SKYP

     

38

99/10/15

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

39

99/10/16

هیپرآلدوسترونیسم

دکتر سجاد

18-20

SKYP

     

40

99/10/22

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

41

99/10/29

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

42

99/10/30

پای دیابتی

دکتر منصور سیاوش

19:30-18

SKYP

     

43

99/11/01

لیپید

دکتر منصور سیاوش

18-20

SKYP

     

44

99/11/06

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

45

99/11/13

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

46

99/11/20

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

47

99/11/27

BMD و استئوپروز

دکتر مژگان کریمی فر

18-20

SKYP

     

48

99/11/28

آمار پزشکی

دکتر راحله سادات سجاد

18:30-17

SKYP

     

49

99/11/30

هورمون

دکتر مریم حیدرپور

19:30-18

SKYP

     

50

99/12/02

سندرم کوشینگ

دکتر امین الرعایا

19:30-18

SKYP

     

51

99/12/04

آکرومگالی

دکتر مژگان کریمی فر

18-20

SKYP

     

52

99/12/05

PCO

دکتر حسن رضوانیان

24-22:30

SKYP

     

53

99/12/11

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

19:30-18

SKYP

     

54

99/12/13

آمار پزشکی

دکتر راحله سادات سجاد

19:30-18

SKYP

     

55

99/12/14

پرولاکتینوما

دکتر راحله سادات سجاد

18:30-17

SKYP

     

56

99/12/17

GDM

دکتر علی کچویی

24-22:30

SKYP

     

57

99/12/18

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

58

99/12/25

تیروئید

دکتر بيژن ایرج

18-20

SKYP

     

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

حداقل دفعات مورد نیاز

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

تست های تحریکی و مهاری

20

   

2

اسمومتری

5

   

3

انجام FNA تیروئید

50

   

4

اندازه گیری کتون خون و ادرار

5

   

5

کار با گلوکو متر

20

   

6

سونوگرافی تیروئید

20

   

7

پایش مداوم قند خون با دستگاه CGMs

3

   

8

FNA تیروئید تحت سونوگرافی

10

   

9

تزریق انسولین

10

   

10

کار با پمپ انسولین

10

   

منابع اصلی درس:                                                              Williams Textbook of Endocrinology   14TH   Edition

منابع فرعی درس:                                                              American Diabetes Association  2020   & American thyroid  association 2016

                   
 

طرح درس cours plan

سال تحصیلی:  1400-1399

ماه: مهر لغایت اسفند99

گروه آموزشی:  داخلی

دوره: فوق تخصصی

نام درس: روماتولوژی

شماره درس :

نام مسوول دوره: آقای دکتر هادی کریم زاده

مکان برگزاری دوره: بیمارستان الزهراء( س)

شروع و پایان دوره:99/07/1 لغایت 99/12/29

طول دوره: 2 سال

آدرس دفتر گروه:  بیمارستان الزهرا دفتر گروه داخلی

تلفن دفتر گروه:38222540

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه صبح ها 12-8

 

هدف کلی دوره:آشنایی با مباحث آموزشی کوریکولوم رشته روماتولوژی

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

99/7/2

اتوآنتی بادیها

دكتر راحله نامدار

 

SKYPE

     

2

99/7/9

Foot disorders

دكتر بهرام پاکزاد

 

SKYPE

     

3

99/7/16

Entrapment neuropathy

دكتر سيدمهدي روضاتي

 

SKYPE

     

4

99/7/23

پری آر تر یت شانه

دكتر پيمان متقي

 

SKYPE

     

5

99/7/30

اختلالات روماتیسمی دوران پیری

دكتر مرضیه عسیس

 

SKYPE

     

6

99/8/7

آرتریت عفونی مفاصل محیطی

دكتر حميدرضا موسوي

 

SKYPE

     

7

99/8/14

رادیولوژی و سونوگرافی در روماتولوژی

دكتر زهرا موبدي

 

SKYPE

     

8

99/8/21

سیستم منوسیت ماکروفاژ

دكتر منصور كريمي فر

 

SKYPE

     

9

99/8/28

آمار و روش تحقیق

دكتر عليمحمد فاطمي

 

SKYPE

     

10

99/9/95

MRI و اسکن تمام بدن

دكتر هادي كريم زاده دكتر مريم موسوي

 

SKYPE

     

11

99/9/12

دانسیتومتری استخوان

دكتر منصور ثالثي

 

SKYPE

     

12

99/9/19

جراحی مفاصل در روماتولوژی

دكتر راحله نامدار

 

SKYPE

     

13

99/9/26

IgG4 related disorders

دكتر بهرام پاکزاد

 

SKYPE

     

14

99/10/03

پاتوفیزیولوژی لوپوس

دكتر سيدمهدي روضاتي

 

SKYPE

     

15

99/10/10

علائم بالینی وتشخیص لوپوس

دكتر پيمان متقي

 

SKYPE

     

16

99/10/17

درمان لوپوس

دكتر مرضیه عسیس

 

SKYPE

     

17

99/10/24

سندرم آنتی فسفولیپید

دكتر حميدرضا موسوي

 

SKYPE

     

18

99/11/01

پاتوفیزیولوژی و علائم بالنی اسكلرودرمي

دكتر زهرا موبدي

 

SKYPE

     

19

99/11/08

تشخیص و درمان اسکلر ودرمی

دكتر منصور كريمي فر

 

SKYPE

     

20

99/11/15

میوپاتیهای التهابی

دكتر عليمحمد فاطمي

 

SKYPE

     

21

99/11/29

پاتوفيزيولوژي اسپوندیلوآرتر وپاتیها

دكتر هادي كريم زاده دكتر مريم موسوي

 

SKYPE

     

22

99/12/06

علائم باليني و تشخيص اسپوندیلوآرتر وپاتیها

دكتر منصور ثالثي

 

SKYPE

     

23

99/12/13

درمان اسپوندیلوآرتر وپاتیها

دكتر راحله نامدار

 

SKYPE

     

24

99/12/20

طبقه بندي و پاتوفيزيولوژي واسكوليت ها

دكتر بهرام پاکزاد

 

SKYPE

     

25

99/12/27

علائم باليني و تشخيص واسكوليت ها

دكتر سيدمهدي روضاتي

 

SKYPE

     

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

عنوان

مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

کل دفعات

     

1

پونکسیون مایع مفصلی وبررسی آن بااستفاده ازمیکروسکوپ

نوريوپلاریزه

2

2

36

40

     

2

تزریق داخل مفصلی وجنب مفصلی درمفاصل مختلف

10

10

30

50

     

3

بیوپسی سوزنی پرده سین وویا ل تحت هدایت سونوگرافی

1

1

3

5

     

4

سنجش تراکم استخوان

5

5

10

20

     

5

سونوگرافی مفاصل

10

10

30

50

     

6

بیوپسی عضله

1

1

3

5

     

7

کاپیلوروسکوپی

10

10

30

50

     

منابع اصلی درس

kelly2020 edition 11

                                    

                       
 

طرح دوره بالینی یا Course plan

سال تحصیلی: 1399-1400

ماه: مهر 1400-1399

گروه آموزشی: نفرولوژی

تعداد واحد: -

نام درس: نفرولوژی بالغین

شماره درس :-

نام مسوول دوره: دکتر شهرزاد شهیدی

مکان برگزاری دوره: بیمارستانهای الزهرا- خورشید

شروع و پایان دوره: از مهر هر سال تحصیلی به مدت 2 سال

طول دوره: 24 ماه

آدرس دفتر گروه: خیابان صفه- دفتر گروه داخلی

تلفن دفتر گروه:

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: هر روز 9-8 صبح

Email: shahrzad_shahidi@yahoo.com

هدف کلی دوره: آشنائی فراگیران با نحوه برخورد، تشخیص و درمان بیماریهای نفرولوژیک

 

اهداف اختصاصی: فراگیران باید بتوانند:

  1. اپیدمیولوژی بیماریهای کلیه را بیان کنند.
  2. انواع نارسائی کلیه را تشخیص و درمان و پیگیری کنند.
  3. انواع بیماریهای پارانشیمی کلیه مانند گلومرولونفریت حاد و مزمن، نفریت توبولواینترستیشیل حاد و مزمن و... را تشخیص و درمان و پیگیری کنند.
  4.  سنگ کلیه و عفونت ادراری را تشخیص و درمان و پیگیری کنند.
  5.  انواع بیماریهای ارثی دوران بزرگسالی را تشخیص و مدیریت کنند.
  6. انواع اختلالات الکترولیتی و اسید-باز را تحلیل کرده و تشخیص داده و مدیریت کنند.
  7. بیماری پرفشاری خون را تشخیص داده و مدیریت کنند.
  8. انواع تغییرات فیزیولوژیک کلیه در شرایط بارداری و ... را توصیف کنند.

 

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

 

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

 

 

1

Article review

دکتر شهرزاد شهیدی

ظهر پنجشنبه یک هفته در میان

اسکایپ

 

2

Book review: Handbook of transplantation

دکتر فیروزه معین زاده

7- 8:30  یکشنبه و چهارشنبه

اسکایپ

 

2

Book review: Brenner kidney disease

دکتر سحر وحدت

7- 8:30  دوشنبه

اسکایپ

 

4

Journal club

اساتید گروه نفرولوژی

7:30-8:30  پنجشنبه

3B

 

5

Weekly conference of Nephrology

اساتید گروه نفرولوژی

7:30-8:30  سه شنبه

3B

 

6

Nephropathology

دکتر آذر نعیمی و اساتید گروه نفرولوژی

11:30-12:30 یکشنبه

بیمارستان الزهرا

 

 

 

حداقلهای ضروری برای فراگیری فلوهای نفرولوژی

عوارض کاتتر دیالیز

18

نارسایی حاد کلیه

1

تجویز دیالیز حاد

19

گلومرولونفریت اولیه

2

تجویز دیالیز مزمن

20

گلومرولونفریت ثانویه

3

عوارض دیالیز

21

بیماریهای ترومبوتیک میکروانژیوپاتیک

4

تجویز CRRT

22

بیماریهای عروقی کلیه

5

تجویز پلاسما فرز

23

بیماری های توبولواینترستیشیال

6

تجوبز دیالیز صفاقی حاد و مزمن

24

عفونت ادراری

7

عوارض دیالیز صفاقی

25

نفروپاتی های انسدادی

8

آماده سازی بیمار برای تعبیه کاتتر دیالیز صفاقی

26

نفروپاتی دیابتی

9

بررسی و اماده سازی گیرنده و دهنده پیوند

27

سنگ کلیه

10

تجویز و مدیریت ایمونوساپرسیو در پیوند (اینداکشن و درمان نگهدارنده)

28

بیماری ارثی گلومرولی

11

عفونت بعد از پیوند

29

بیماری ارثی توبولی

12

رد حاد و مزمن پیوند کلیه و درمان ان

30

بیماری کیستیک کلیه

13

مدیریت بعد از پیوند کلیه (زود هنگام و دراز مدت)

31

درگیری کلیه در بارداری

14

تشخیص و درمان فشار خون اولیه

32

بیماری  مزمن کلیه (جنبه های مختلف درمانی)

15

تشخیص و درمان فشار خون ثانویه

33

اختلال اسید وباز

16

فشارخون در بارداری و درمان آن

34

اختلال الکترولیتی

17

 

 

جدول مهارت‌های عملی ضروری

 

ردیف

مهارت

حداقل دفعات انجام مستقل برای یادگیری

سال 1

سال 2

1

انجام بیوپسی کلیه پیوندی

2

--------

*

2

انجام بیوپسی کلیه native

15

*

*

3

کاتترگذاری موقت در ورید فمورال

5

*

 

4

کاتترگذاری موقت در ورید ژوگولار

20

*

*

5

انجام آزمایش ادرار و بررسی میکروسکوپی ته نشست ادراری

10

*

*

6

کاتترگذاری دائم در ورید ژوگولار

Optional

*

----------

7

کاتتر گذاری دیالیز صفاقی حاد

Optional 1 مورد

*

*

8

انجام سونوگرافی کلیه در تعیین ابعاد و محل بیوپسی کلیه

Optional

*

*

 

منابع اصلی:

The kidney: Brenner, 2020

Handbook of dialysis, 2017

Handbook of transplantation, 2015

Fluid and Electrolytes: Rose, 2001

Hypertension, Kaplan, 2018

Selected Review Articles( Nature Review, Kidney International) 2020

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

1-مانند سایر مکانهای آموزشی رعایت کلیه ی قوانین انضباطی نظیر رعایت حجاب در حد متعارف دانشگاه، عدم انجام آرایش در محیط بیمارستان، عدم استفاده از لاک ناخن یا ناخن کاشته شده، مدل موهای نامتعارف و استفاده از پوششهای نامناسب برای محیطهای آموزشی و بیمارستانی الزامی است.

 2- حضور به موقع در بخش و انجام امور محوله

3-انجام مشاوره های بخشهای بیمارستانها

4-مرخصی درمورد فلوهای سال یک، یک هفته در سال و برای سال دو، دو هفته در سال می باشد.

5-اخذ مرخصی با تایید رییس بخش و مدیر گروه انجام پذیر است.

6- جواب دادن به تلفن در روزهای آنکالی- طبق برنامه ماهیانه- الزامی است. در صورت داشتن اشکال با فلوی سال بالا تر و در مرحله بعدی با استاد آنکال هر شب تماس گرفته شود.

7- حضور در جلسات آموزشی خارج از محدوده آموزشی گروه نفرولوژی با تایید مدیر گروه امکان پذیر است.

8- بهتر است جهت آموزش ارائه کنفرانسهای شفاهی، روش تهیه اسلاید و ارائه توسط فلو، زیر نظر اساتید نفرولوژی فراگرفته شود.

9- شرکت در گزارشات صبحگاهی طبق برنامه هر بیمارستان برای فلوها اجباری است.

10- شرکت در کنفرانسهای هفتگی الزامی بوده و طبق برنامه مدون، ارائه سخنرانی انجام خواهد شد.

11-شرکت در ژورنال کلاب و ارائه مقاله ضروری است و از مقالاتی انتخاب شود که بعنوان رفرانس امتحان بورد فوق تخصصی معرفی شده اند.

12-دستیاران فوق تخصصی موظف به انجام آموزش آبشاری به دستیاران ، کارآموزان و دانشجویان پزشکی می باشند و بایستی به صورت مداوم و با هماهنگی استاد به امر آموزش بپردازند.

15-حضور در درمانگاهها و ویزیت بیماران زیر نظر اساتید و به تنهایی

16-انتخاب موضوع پایان نامه تا 6 ماه اول دوره فوق تخصصی و تصویب آن در دانشگاه.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دستیار فوق تخصصی یا هرگونه نقض قوانین:

1-کسر نمره از نمرات مربوطه

2-ترتیب اثر دادن نمرات منفی در کل نمره ی محاسبه شده

3- معرفی افراد متخطی به کمیته ی اخلاق گروه داخلی یا دانشگاه بر حسب مورد

4-تجدید دوره در صورت تخطی از امور محوله با صلاحدید مسئول درس و مدیر گروه داخلی

 

 

 

                 
 

 

عرصه آمورش

مرکز آموزشی درمانی

روز

ساعت

مکان

راند

الزهرا (س)

خورشید

شنبه لغایت پنج شنبه

 

شنبه لغایت پنج شنبه

12:30-8:30

 

12:30-9:00

بخشهای نفرولوژِی ، پیوند، دیالیز و اورژانس

گراند راند

الزهرا (س)

یک شنبه ها یک در هفته در میان

10:00-9:00

بخش نفرولوژی

نفروپاتولوژی

الزهرا (س)

یک شنبه ها یک در هفته در میان

12:30-11:30

آزمایشگاه پاتولوژی

درمانگاه

الزهرا (س)

خورشید

شنبه لغایت چهارشنبه

 

یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه (درمانگاه فلو) و چهارشنبه

12:30-10:00

13:30-11:00

درمانگاه نفرولوژی

درمانگاه دیالیز صفاقی

الزهرا (س)

خورشید

یکشنبه

چهارشنبه

12:30-10:00

12:00-9:00

درمانگاه دیالیز صفاقی

گزارش صبحگاهی

الزهرا (س)

خورشید

شنبه یکشنبه دوشنبه

 

شنبه یکشنبه چهارشنبه

8:30-7:30

8:30-7:30

کلاس شماره 1

 

سالن کنفرانس

 

ژورنال کلوب

الزهرا (س)

خورشید

سه شنبه

شنبه

12:30-11:30

9:30-8:30

کلاس شماره 1

کلاس درس بخش نفرو

 

کنفرانس هفتگی

 

الزهرا (س)

 

سه شنبه

 

8:30-7:30

 

3B

یا

کلاس شماره 4

 

کلاس رزیدنتی

 

الزهرا (س)

 

یکشنبه  سه شنبه

 

13:30-12:30

 

3B

یا

کلاس شماره 1

 

کلاس دستیار فوق تخصصی

 

الزهرا (س)

 

شنبه  یکشنبه  چهارشنبه

 

8:30-7:30

3B

یا

کلاس جنب بخش پیوند

 

شورای گروه نفرولوژی

 

الزهرا (س)

 

پنج شنبه

 

9:00-7:30

اسکایپ

یا

مرکز تحقیقات کلیه

 

مشاوره

الزهرا (س)

خورشید

 

شنبه لغایت پنج شنبه

 

14:00-7:30

 

بخش ها و اورژانس بیمارستان

 

سال تحصیلی:  1400-1399

ماه: پاییز و زمستان

گروه آموزشی: هماتولوژی - آنکولوژی

دوره: فوق تخصصی

نام درس: هماتولوژی - آنکولوژی

شماره درس :

نام مسوول دوره: خانم دکتر فرزانه اشرفی

مکان برگزاری دوره: بیمارستان سید الشهداء

شروع و پایان دوره:99/07/01 لغایت 99/12/29

طول دوره: 2 سال

آدرس دفتر گروه:  بیمارستان سید الشهداء ، دفتر گروه داخلی

تلفن دفتر گروه:32350210

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه صبح ها 12-8

 

هدف کلی دوره:آشنایی دستیاران فوق تخصصی با مباجث کویکولوم رشته هماتولوژی

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

05/07/1399

Mediastinal Germ cell tumor

دکتر اشرفی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

2

07/07/1399

Mediastinal Germ cell tumor

دکتر اشرفی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

3

12/07/1399

Mediastinal Germ cell tumor

دکتر اشرفی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

4

14/07/1399

Prostate cancer

دکتر اشرفی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

5

19/07/1399

Prostate cancer

دکتر اشرفی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

6

21/07/1399

Prostate cancer

دکتر اشرفی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

7

28/07/1399

Prostate cancer

دکتر اشرفی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

8

03/08/1399

Brain tumor

دکتر درخشنده / دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

9

05/08/1399

Brain tumor

دکتر درخشنده / دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

10

10/08/1399

Metastatic tumor to brain

دکتر درخشنده / دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

11

12/08/1399

Sarcoma (soft tissue - bone)

دکتر درخشنده / دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

12

17/08/1399

Sarcoma (soft tissue - bone)

دکتر درخشنده / دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

13

19/08/1399

Sarcoma (soft tissue - bone)

دکتر درخشنده / دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

14

24/08/1399

Sarcoma (soft tissue - bone)

دکتر درخشنده / دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

15

26/08/1399

DLBCL

دکتر درخشنده / دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

16

01/09/1399

DLBCL

دکتر درخشنده / دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

17

03/09/1399

LymphoPlasmacytic lymphoma-

Burkitt lymphoma-High grade lymphoma

دکتر محمودزاده / دکتر مهرزاد

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

18

08/09/1399

Primary CNS lymphoma

دکتر محمودزاده / دکتر مهرزاد

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

19

10/09/1399

Waldenstrom Macroglabulinemia

دکتر محمودزاده / دکتر مهرزاد

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

20

15/09/1399

Hairly cell Leukemi

دکتر محمودزاده / دکتر مهرزاد

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

21

17/09/1399

لنفوم در بیماران HIV

دکتر محمودزاده / دکتر مهرزاد

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

22

22/09/1399

لنفوم فولیکولار

Follicular Lymphoma

دکتر محمودزاده / دکتر مهرزاد

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

23

24/09/1399

لنفوم فولیکولار

Follicular Lymphoma

دکتر محمودزاده / دکتر مهرزاد

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

24

29/09/1399

Marginal zone lymphoma

دکتر محمودزاده / دکتر مهرزاد

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

25

01/10/1399

Non small cell lung cancer

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

26

06/10/1399

Non small cell lung cancer

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

27

08/10/1399

Non small cell lung cancer

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

28

13/10/1399

Non small cell lung cancer

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

29

15/10/1399

RCC

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

30

20/10/1399

RCC

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

31

22/10/1399

Small cell lung cancer

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

32

27/10/1399

Small cell lung cancer

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

33

29/10/1399

MDS

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

34

04/11/1399

MDS

دکتر صادقی / دکتر پیکر

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

35

06/11/1399

کانسر پانکراس

دکتر درخشنده/ دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

36

11/11/1399

کانسر پانکراس

دکتر درخشنده/ دکتر شریفی

9:30-8:30

بیمارستان سید الشهداء

 

*

 

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

حداقل دفعات مورد نیاز

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

تزریق داروی اسکلروزان داخل فضای جنبی

5

5

-

2

درمان هیپرترمیک

1

1

-

3

مراقبت از راه های وریدی مرکزی

50

3

47

4

LP و کموتراپی نخاعی

50

4

46

5

رنگ آمیزی و مشاهده لام خون محیطی

50

3

47

6

آماده سازی و انجام کموتراپی تزریقی(محاسبه ، نظارت و کنترل عوارض)

100

20

80

7

رنگ آمیزی و مشاهده آسپیراسیون مغز استخوان

100

20

80

8

جداسازی و پیوند سلول های بنیادی

20

5

15

9

تعویض خون

3

3

-

10

آفرزیس(پلاسمافرزیس و لکوفرزیس )

20

1

19

11

آسپیراسیون وبیوپسی سوزنی از مغز استخوان

100

3

97

12

کموتراپی داخل حفره ای

20

3

17

13

       

منابع اصلی درس:

DeVita, Hellman, and Rosenberg's Cancer: Principles & Practice of Oncology

Wintrobe's Clinical Hematology

                   
 

سال تحصیلی:  400-99

ماه: پاییز و زمستان

گروه آموزشی: بیماریهای ریه

دوره: فوق تخصصی

نام درس:  بیماریهای ریه

شماره درس :

نام مسوول دوره:آقای دکتر بابک امرا

مکان برگزاری دوره: بیمارستانهای خورشید و الزهرا

شروع و پایان دوره:1/7/99 لغایت 30/12/99

طول دوره: 2 سال

آدرس دفتر گروه:  بیمارستان خورشید ، دفتر گروه داخلی

تلفن دفتر گروه: 031-32208081

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه صبح ها 12-8

 

هدف کلی دوره:آشنایی دستیاران فوق تخصصی با مباجث کویکولوم رشته بیماریهای ریه

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

5/7/1399

Respiratory physiology

دکتر نادری

8:30-7:30

بیمارستان خورشید

     

2

12/7/1399

Respiratory physiology

دکتر نادری

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

3

14/7/1399

Respiratory physiology

دکتر غیاثی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

4

21/7/1399

Respiratory physiology

دکتر غیاثی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

5

3/8/1399

Diagnostic methods & evaluation

دکتر سامی

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

6

5/8/1399

Diagnostic methods & evaluation

دکتر صادقی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

7

10/8/1399

Diagnostic methods & evaluation

دکتر نادری

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

8

12/8/1399

Bacterial pneumonia & abscess

دکتر صادقی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

9

17/8/1399

Bacterial pneumonia & abscess

دکترنادری

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

10

19/8/1399

Viral pneumonia

دکتر  غیاثی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

11

24/8/1399

Viral pneumonia

دکتر سلطانی نژاد

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

12

26/8/1399

VAP

دکتر  امامی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

13

1/9/1399

VAP

دکتر دادخواهی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

14

3/9/1399

VAP

دکتر دادخواهی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

15

8/9/1399

VAP

دکتر سامی

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

16

10/9/1399

VAP

دکترصادقی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

17

15/9/1399

TB

دکتر دادخواهی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

18

17/9/1399

TB

دکتر دادخواهی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

19

22/9/1399

TB

دکتر شهپریان پور

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

20

24/9/1399

TB

دکتر شهپریان پور

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

21

29/9/1399

Opportunistic infections

دکتر امرا

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

22

1/10/1399

Opportunistic infections

دکتر صادقی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

23

6/10/1399

Opportunistic infections

دکتر امرا

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

24

8/10/1399

Opportunistic infections

دکتر صادقی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

25

13/10/1399

Asthma

دکتر سلطانی نژاد

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

26

15/10/1399

Asthma

دکتر  امامی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

27

20/10/1399

Asthma

دکتر سلطانی نژاد

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

28

22/10/1399

Asthma

دکتر غیاثی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

29

27/10/1399

COPD

دکتر نادری

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

30

29/10/1399

COPD

دکتر غیاثی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

31

4/11/1399

COPD

دکترنادری

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

32

6/11/1399

COPD

دکتر امامی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

33

11/11/1399

COPD

دکتر نادری

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

34

13/11/1399

Bronchiectasis

دکتر دادخواهی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

35

18/11/1399

Bronchiectasis

دکتر سلطانی نژاد

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

36

20/11/1399

Bronchiectasis

دکتر صادقی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

37

25/11/1399

Bronchiectasis

دکتر سامی

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

38

27/11/1399

Venous thromboembolism

دکتر  غیاثی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

39

30/11/1399

Venous thromboembolism

دکتر نادری

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

40

27/12/1399

Venous thromboembolism

دکتر  غیاثی

7:30-8:30

ب بیمارستان الزهرا

     

41

30/12/1399

Venous thromboembolism

دکتر سلطانی نژاد

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

42

22/12/1399

CTEPH

دکتر  امامی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

43

24/12/1399

Pleural disease

دکتر  سامی

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

44

29/12/1399

Pleural disease

دکتردادخواهی

7:30-8:30

بیمارستان الزهرا

     

45

31/12/1399

Pleural disease

دکتر  سامی

7:30-8:30

بیمارستان خورشید

     

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

حداقل دفعات مورد نیاز

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

spirometry

     

2

Body plethysmography

     

3

Six minute walking test

     

4

Cardiopulmonary exercise test

     

5

Interpretation of polysomnography

     

6

Interpretation of titration of positive airway pressure therapy

     

7

Thoracentesis

     

8

Insertion of pleural catheter

     

9

Closed pleural biopsy

     

10

Pleuroscopy

     

11

Flexible bronchoscopy

     

12

Flexible bronchoscopy and BAL

     

13

Transbronchial lung biopsy

     

منابع اصلی درس:

Murray &Nadel’sTextbook of RespiratoryMedicine

SIXTH EDITION

                   
 

 

آدرس دفتر گروه:  بیمارستان الزهرا (س) ، دفتر گروه داخلی

 

تلفن دفتر گروه:38222675     

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه صبح ها 12-8

 

هدف کلی دوره:آشنایی دستیاران فوق تخصصی با مباجث کوریکولوم رشته گوارش

 

گروه آموزشی: بیماریهای گوارش

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

6/7/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

2

7/7/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

3

9/7/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

4

10/7/1399

هلیکوباکترپیلوری و انواع گاستریت حاد و مزمن

دکتر رئیسی

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

5

15-13/7/1399

هفته ی3 روزه گوارش اروپا (UGEW)

دکتر سبقت اللهی

13-7

ساختمان سلامت

 

 

 

6

16/7/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

7

20/7/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

8

21/7/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

9

23/7/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

10

27/7/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

11

28/7/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

12

30/7/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

13

1/8/1399

GERD,,NON ACID REFLUXازوفاژیت ائوزینوفیلی

دکتر سهیلی پور

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

14

4/8/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

15

5/8/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

16

7/8/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

17

8/8/1399

اختلالات حرکتی مری, مانومتری

دکتر سهیلی پور

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

18

11/8/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

19

12/8/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

20

14/8/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

21

15/8/1399

بیماریهای کبد وبارداری

دکتر تابش

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

22

18/8/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

23

19/8/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

24

21/8/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

25

22/8/1399

اپروچ به OBSCURE GIB. ,LGIB,دیورتیکولیت

دکتر عبدالهی

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

26

25/8/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

27

26-30/8/1399

کنگره گوارش

همه ی اساتید

00/18-8

ساختمان سلامت

 

 

 

28

26/8/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

29

28/8/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

30

29/8/1399

بیماریهای عروقی دستگاه گوارش(ایسکمی مزانتر,کولیت ایسکمیک)

دکتر عبدالهی

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

31

2/9/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

32

3/9/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

33

5/9/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

34

6/9/1399

کانسر و پولیپ معده

دکتر تابش

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

35

9/9/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

36

10/9/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

37

12/9/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

38

13/9/1399

IBD (1)

دکتر تمیزی فر

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

39

16/9/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

40

17/9/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

41

19/9/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

42

20/9/1399

IBD (2)

دکتر تمیزی فر

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

43

23/9/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

44

24/9/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

45

26/9/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

46

27/9/1399

داروها و عوارض

دکتر تمیزی فر

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

47

30/9/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

48

1/10/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

49

3/10/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

50

4/10/1399

بیماری های مجاری صفراوی وکیسه صفرا    

دکتر  جعفری

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

51

7/10/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

52

8/10/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

53

10/10/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

54

11/10/1399

مری بارت، کانسر مری

دکتر سهیلی پور

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

55

14/10/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

56

15/10/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

57

17/10/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

58

18/10/1399

سیروز وعوارض (1)

دکتر تیموری

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

59

21/10/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

60

22/10/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

61

24/10/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

62

25/10/1399

سیروز وعوارض(2)وریسک جراحی در بیماران کبدی

دکتر تیموری

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

63

28/10/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

64

29/10/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

65

1/11/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

66

2/11/1399

روده باریک (سلیاک، PROTEIN, LOOSING ENTEROPATHY, SHORT BOWEL SYN)

دکتر سبقت اللهی

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

67

5/11/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

68

6/11/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

69

8/11/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

70

9/11/1399

کانسر و پولیپ کولون

دکتر تابش

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

71

12/11/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

72

13/11/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

73

15/11/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

74

16/11/1399

ضایعات solid و کیستیک کبد، HCC

دکتر جعفری

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

75

19/11/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

76

20/11/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

77

23/11/1399

کیست وکانسر پانکراس

دکترسبقت اللهی

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

78

26/11/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

79

27/11/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

80

29/11/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

81

30/11/1399

دیس پپسی وبیماریهای فانکشنال دستگاه گوارش

دکتر رئیسی

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

82

3/12/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

83

4/12/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

84

6/12/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

85

10/12/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

86

11/12/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

87

13/12/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

88

14/12/1399

هپاتیت اتوایمیون

دکتر رئیسی

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

89

17/12/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

90

18/12/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

91

20/12/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

92

24/12/1399

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

93

25/12/1399

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

94

27/12/1399

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

95

28/12/1399

هپاتیتت ویرال 2

دکتر عبدالهی

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

96

18/1/1400

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

97

19/1/1400

GIST,NET,وکانسر آمپولری

دکتر سبقت اللهی

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

98

22/1/1400

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

99

23/1/1400

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

100

25/1/1400

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

101

26/1/1400

کیست و کانسر

دکتر جعفری

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

102

29/1/1400

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

103

30/1/1400

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

104

1/2/1400

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

105

2/2/1400

EUS (تکنیک ونکات مربوطه)

دکتر خدادوستان

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

106

5/2/1400

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

107

6/2/1400

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

108

8/2/1400

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

109

9/2/1400

ERCP (تکنیک وعوارض)

دکترمیناکاری

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

110

12/2/1400

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

111

13/2/1400

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

112

15/2/1400

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

113

16/2/1400

پانکراتیت حاد ومزمن

دکترخدادوستان

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

114

19/2/1400

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

115

20/2/1400

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

116

22/2/1400

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

117

23/2/1400

پروسیجرهای آندوسکوپیک

دکترمیناکاری

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     

118

26/2/1400

مرور سوالات ACG و سوالات امتحان بورد

دکتر توکلی

9-30/20

مجازی

 

 

 

119

27/2/1400

گراند راند گوارش

همه ی اساتید

30/9-8

مجازی، ساختمان سلامت

 

 

 

120

29/2/1400

ژورنال کلاب

دکتر شواخی

30/8-30/7

ساختمان سلامت

 

 

 

121

30/2/1400

کانسرهای آنال ورکتوم

دکتر تابش

00/9-30/7

مجازی، ساختمان سلامت

     
 

 

جدول مهارت‌های عملی ضروری

 

ردیف

مهارت

حداقل دفعات مورد نیاز

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

گذاشتن سوند بلاک مور

1

   

2

بیوبسی کبد

     

3

آندوسکوپی تشخیصی UPP_G.I

200

   

4

آندوسکوپی درمانی واریسی UPP_G.I

30

   

5

آندوسکوپی درمانی غیر واریسی  فوقانی

50

   

6

انجام مانومتری

5

   

7

انجام PH متری مری

5

   

8

ERCP

50

   

9

دیلاتاسیون مری

15

   

10

کولونوسکوپی

100

   

11

پولیپکتومی

20

   

12

کارگذاری PEG

5

   

13

انتروسکوپی

1

   

14

استنت گذاری مری

5

   

15

انجام مانومتری آنورکتال

5

   

منابع اصلی:   UP TO DATE

منابع فرعی

Journal of Gasteroneterology  American )

 

                   
 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir