برنامه درسی فوق تخصص و فلوشیب داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/05/06-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 98-99

ماه: هر ماه به مدت یکسال

گروه آموزشی:  داخلی اعصاب

دوره:فلوشیپ صرع

نام درس: برنامه درسی فلوشیپ صرع

شماره درس : فلو و  فوق تخصص

نام مسوول دوره: دکتر مهوری

مکان برگزاری دوره: بخش صرع مرکز پزشکی کاشانی

شروع و پایان دوره: 98/7/1 لغایت 31/6/99

طول دوره: یک ماه

آدرس دفتر گروه: مرکز پزشکی الزهرا دفتر گروه داخلی اعصاب

تلفن دفتر گروه:36201286

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: صبح ها هر روز

Email:

هدف کلی دوره:رسالت این دوره، تربیت نیروهای متخصص آگاه به مسائل علمی روز، توانمند، مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد
و جامعه در حیطه تخصصی بیماری های صرع و تشنج است که تخصص خود را در زمینه های پیشگیری، تشخیصی،
درمانی، توانبخشی، آموزشی و پژوهشی در اختیار افراد وجامعه قرار دهند .

اهداف اختصاصی دوره

انتظار می رود دانش آموختگان این دوره :

* با بیماران ، همراهان بیماران ، اعضای تیم سلامت و مسئولین سلامت ، برای رفع مشکل بیمار یا جامعه ارتباط موثر و
مناسب حرفه ای برقرار نمایند .
* با اخذ شرح حال ، انجام معاینات و ارزیابی های بالینی و پاراکلینیکی بیماری را تشخیص دهند .
* رویکردها و روش های پیشگیری ، تشخیصی ، درمانی، توانبخشی و مراقبتی مناسب را برای بیماران انتخاب و آنها را با
تسلط و مهارت کافی جهت رفع مشکل بیمار بکار گیرند .
* در آموزش رده های مختلف اعم از بیماران و همراهان آنها ، جامعه عمومی و جامعه دانشگاهی در زمینه تخصصی
مربوطه توانایی کافی داشته باشند .
* در نظام پژوهشی کشوری همکاری و تعامل سازنده داشته باشند .
* با متخصصین رشته ها و دوره های مختلف تعامل سازنده داشته باشند .
* با پیشنهاد یا بکارگیری راهکارهای مختلف در ارتقای وضعیت سلامت جامعه نقش موثر ایفا نمایند .
* در کلیه اقدامات ، مسائل مرتبط با اخلاق حرفه ای را رعایت نمایند .

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/12/1 لغایت 98/12/26

برنامه کلاس صرع

دکتر زارع - دکتر مهوری

9-12

مرکز پزشکی کاشانی

کلیک کنید

---

----

2

شنبه و سه شنبه

ژورنال اپی لپسی

دکتر زارع و دکتر مهوری

7.30-8.30

مرکز پزشکی کاشانی

هرهفته

---

----

3

چهارشنبه

جراحی صرع

دکتر مهوری - دکتر معین

7.30-8.30

مرکز پزشکی کاشانی

هر هفته

----

----

4

هر هفته

برنامه آموزشی صرع

دکتر مهوری - دکتر زارع

طبق برنامه

بیمارستان کاشانی

کلیک

----

-----

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

 خواندن EEG مانیتورینگ

 240

240

 

2

انجام EEG

60

20

10

3 تست های روانپزشکی 50 20  
4 ECOG 10 10  

5

جراحی صرع

30

30

0

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 در ساست قسمت منابع بارگذاری شده است .

منابع فرعی درس:

  در ساست قسمت منابع بارگذاری شده است .

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

ارزشیابی فراگیر در طول دوره با توجه به فعالیت وی سنجیده میشود .

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)       ----                                                                                                                                 بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

1- نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی داشته باشند.
2-  به سوالات بیماران پاسخ دهند.
3- اطلاعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین شیوه در اختیار وی وهمراهان قرار دهند.
4- از دخالتهای بی مورد در کارهمکاران پرهیز نمایندو با اعضای تیم سلامت تعامل سازنده داشته باشند.
5-  در تمامی مراحل مراقبت و انتقال بیماران احساس مسئولیت نمایند. 

6- برای مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرند.
7-در رابطه با پیشگیری از تشدید بیماری، بروز عوارض، ابتلای مجدد، انتقال بیماری و نیز بهبود کیفیت زندگی به طور مناسب به بیماران آموزش دهند.

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین: 

  معرفی به معاونت فوق تخصصی و تخصصی دانشکده جهت برخورد قانونی

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

ویزیت بیماران بستری در بخش صرع

بررسی کامل EEG  مانیتورینگ

برگزاری ژورنال

شرکت در اطاق عمل جراحی صرع

انجام تست های روانپزشکی

مشخص کردن بیماران کاندید جراحی

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 فراگیر بصورت آنکال مسئولیت پاسخ دهی به مشکلات بیماران بستری در بخش صرع را دارد .

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

ویزیت بیماران اپی لپسی

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

--------------

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

  مشاهده و مشارکت همراه با جراح

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 معرفی بیماران بستری در بخش صرع

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

ارائه ژورنال

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

ارائه ژورنال

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی   ------

جدول زمان بندی ارائه دوره:   هر ماهه

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

ژورنال

ژورنال

هر هفته

شنبه

1

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

ویزیت بیمار

ویزیت بیمار

هر هفته

یکشنبه

2

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

ویزیت بیمارا

ویزیت بیمارا

هر هفته

دوشنبه

3

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

ژورنال

 ژورنال

هر هفته

سه شنبه

4

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

بررسی EEG مانیتورینگ

اطاق عمل

اطاق عمل

اطاق عمل

هر هفته

چهارشنبه

5

----

----

شرکت در کنفرانس

شرکت در کنفرانس

شرکت در کنفرانس

ویزیت راند بیمار ویزیت و راند بیمار

هر هفته

پنج شنبه

6