برنامه درسی فوق تخصصی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2018/03/04-19:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه درسی دوره طبق کوریکولوم توکسیکولوژی صادره از وزارت بهداشت می باشد.
طبق برنامه کلاسی آموزش و تدریس بصورت همزمان جهت فلوشیپ پیش بینی شده است.
--
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir