برنامه درسی فوق تخصصی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/05-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی:99-98

 

گروه آموزشی: روانپزشکی

دوره: دستیاری فوق تخصصی روانپزشکی

نام درس: روانپزشکی کودک و نوجوان

شماره درس :---

نام مسوول دوره: دکتر سرور آرمان

مکان برگزاری دوره: بیمارستان الزهرا

شروع و پایان دوره:ابتدای مهر 1398 تا پایان شهریور 1400

طول دوره: دوسال

آدرس دفتر گروه: بیمارستان خورشید- طبقه فوقانی اورژانس مسمومین

تلفن دفتر گروه: 03132222475

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روز 8 تا 12

Email:arman@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:   آموزش تئوری و بالینی دستیاران فوق تخصصی روانپزشکی کودوک و نوجوان

اهداف اختصاصی:

1- تربیت روانپزشک فوق تخصص کودک و نوجوان با اطلاعات کافی ، مهارت های بالینی مناسب و نگرش متناسب با فرهنگ اسلامی- ایرانی

2- آشنایی با کلیه مفاهیم روانپزشکی کودکان براساس کتاب های مرجع تعیین شده توسط امور فوق تخصصی وزارتخانه

3- کسب مهارت کافی جهت درمان اختلالات روانپزشکی کودک، نوجوان و خانواده

4- آشنایی با مفاهیم پیشگیری از اختلالات رفتاری هیجانی کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش خانواده، مدارس و افراد دست اندرکار تربیت کودکان و نوجوانان

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

پاییز و زمستان 98

آشنایی با اختلالات روانپزشکی اطفال

کلیه اساتید اطفال

14-8

بیمارستان الزهرا

2

4

.

2

زمستان 98

روان درمانی (CBT-PMT)

اساتید روانپزشکی اطفال

14-12

بیمارستان الزهرا

2

4

.

3

بهار 99

آزمون های آسکی

کلیه اساتید اطفال

14-12

بیمارستان الزهرا

2

4

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

PMT

50

30

20

2

De-escalation

40

5

35

3

Empathy, CBT ، گروه درمانی، خانواده درمانی

50

20

30

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

  1. Dulcan MK. Textbook of child and adolescent psychiatry. Washington, D.C.: American Psychiatric Pub., 2016.
  2.  Lewis Textbook of child and adolescent Psychiatry (2017)

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

  1. Journal of American Academy of  Child and Adolescent Psychiatry.(2018, 2019)

Journal of Child Psychology and Psychiatry and Allied Discipline. .(2018 , 2019)

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره) : تکمیل فرم ارزشیابی ماهیانه توسط اتند مربوطه                                بارم: 100

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)  جمع و میانگین گیری فرم های ارزشیابی ماهیانه و آزمونهای کتبی، آسکی و مینی سیکس هر دستیار  

               بارم: طبق آیین نامه های موجود                                                                                                  

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

رعایت نظم و انضباط، رعایت پوشش و وضعیت ظاهری، برخورد محترمانه با بیمار و ... ، انجام امور محول شده چه در زمینه درمانی و چه در زمینه آموزشی به نحو احسن، کسب حداقل نمره تعیین شده در هر یک از آزمون های برگزار شده.

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

در صورت عدم رعایت نظم از جمله حضور به موقع، کسر 1 نمره از نمره اخلاق حرفه ای + تذکر شفاهی. در صورت تکرار ضمن تذکر کتبی، طرح در کمیته اخلاق گروه

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

گرفتن شرح حال بیمار، مصاحبه، پیگیری انجام امر مربوط به بیماران، مطالعه در زمینه بیماران و داروهای مصرفی ایشان. سعی در ماهر شدن در انواع روانه درمانی ها و آزمون های روان سنجی. آموزش آبشاری به رده های پایین تر.

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

گرفتن شرح حال و مصاحبه. مدیریت آرامش اورژانس. افتراق اختلالات ارگانیک از اختلالات روانپزشکی. مدیریت پرخاشگری و عدم همکاری بیماران. نظارت بر کار پرسنل و فراگیران. مداخله در زمینه همراهان بیمار در صورت لزوم. ارتباط با اتند آنکال.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

گرفتن شرح حال و مصاحبه، فرمولاسیون، بررسی تشخیصی و ارائه تشخیص افتراقی، ارائه برنامه درمانی مناسب، سایکواجوکیشن، تلاش در جهت بالابردن کمپلیانس

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

گرفتن شرح حال و مصاحبه. مدیریت آرامش اورژانس. افتراق اختلالات ارگانیک از اختلالات روانپزشکی. مدیریت پرخاشگری و عدم همکاری بیماران. نظارت بر کار پرسنل و فراگیران. مداخله در زمینه همراهان بیمار در صورت لزوم. ارتباط با اتند آنکال.

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

 ندارند

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

حضور به موقع، ارائه کامل و دقیق بیماران شب قبل. ارائه بحث تشخیصی لازم، بیان چالشهای اجرایی اتفاق افتاده در کشیک. ارائه گزارش تماس با آنکال.

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

حضور به موقع، شرکت فعال در بحث ها، مطالعه مرتبط با موضوع کنفرانس ها از قبل، بیان موضوعات درخواستی براساس نیاز آموزشی خود.

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

حضور به موقع، ارائه جدیدترین و کاربردی ترین مقالات. سخنوری خوب و استفاده از وسایل کمک آموزشی از جمله اسلاید و ... ، ارائه مطالب مرتبط از کتاب رفرانس.

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:    ندارند

جدول زمان‌بندی ارائه دوره: با توجه به شیوع ویروس کرونا و تعطیلی بخش های روانپزشکی، آموزش ها بصورت غیرحضوری و مجازی برگزار می گردد.

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

راند بالینی بیماران (الزهرا)

راند بالینی بیماران (الزهرا)

راند بالینی بیماران (الزهرا)

راند بالینی بیماران (الزهرا)

راند بالینی بیماران (الزهرا)

ECT

گزارش صبحگاهی

شنبه

1

کلاس های نظری

کلاس های نظری

راند بالینی

راند بالینی

گراندراند روانپزشکی

گراندراند روانپزشکی

--

یکشنبه

2

راند بالینی بیماران- خانواده درمانی (الزهرا)

درمانگاه اوتیسم (بیمارستان امین)

درمانگاه روانپزشکی کودکان (خورشید)

ECT

گزارش صبحگاهی

دوشنبه

3

گروه درمانی

کلاس های نظری

درمانگاه آموزشی (بیمارستا خورشید)

درمانگاه آموزشی (بیمارستان الزهرا)

--

سه شنبه

4

درمانگاه روانپزشکی کودکان

درمانگاه (بیمارستان خورشید)

ECT

گزارش صبحگاهی

چهارشنبه

5

CBT ، دیش شارژ کنفرانس- کلاس های نظری

پنج شنبه

6

-

-

-

-

-

-

-

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir