برنامه درسی فلوشیپ روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/20-8:57
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

13:30

سال تحصیلی: 99-98

برنامه دستیاری فلوشیپ نوروسایکیاتری

گروه آموزشی: روانپزشکی

دوره: فلوشیپ

نام درس: نوروسایکیاتری

شماره درس : ----

نام مسوول دوره: دکتر مجید برکتین

مکان برگزاری دوره: بیمارستان آیت ا... کاشانی

شروع و پایان دوره: اول مهر ماه 98 لغایت بیست و نهم اسفند 1399

طول دوره: دو سال

آدرس دفتر گروه: بیمارستان خورشید- طبقه فوقانی اورژانس مسمومین- مرکز تحقیقات علوم رفتاری- دفتر گروه روانپزشکی

تلفن دفتر گروه:32222475- 031

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: یکشنبه ها 12-10

Email: barekatain@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:آموزش تئوری و بالینی دستیاران دوره فلوشیپ

اهداف اختصاصی دوره:

1- تربیت روانپزشک با تبحر کافی در زمینه تدبیر و درمان اختلالات هیجانی، شناختی ورفتاری بیماران نورولوژیک

2- آشنایی با مفاهیم و مبانی علوم اعصاب بالینی و کاربرد آنها در تدبیر ودرمان بیماری های روانپزشکی و نورولوژی

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

یکشنبه ها و سه شنبه ها

Cognitive neuroscience

دکتر مجید برکتین

13:30

بیمارستان کاشانی

2

4

CN

2

یک بار در هر فصل

شرح حال نوروسایکیاتری

دکتر مجید برکتین

13:30

بیمارستان کاشانی

2

4

.

3

دو جلسه در هر نیم سال

خواندن و تفسیر EEG

دکتر فاطمه رجبی

13:30

بیمارستان کاشانی

4

.

4

دو جلسه در هر نیم سال

خواندن و تفسیر MRI

دکتر فاطمه رجبی

13:30

بیمارستان کاشانی

2

4

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

گرفتن شرح حال روان پزشکی عصبی

60

60

60

2

ارزیابی نوروسایکیاتریک

60

60

60

3

خواندن و تفسیر MRI

60

60

60

4 خواندن و تفسیر EEG

40

40 40

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Textbook of Clinical Neuropsychiatry and Behavioral Neuroscience: Third Edition, by David P. Moore & Basant K. Puri, Hodder Arnold, London, 2012, ISBN-13 978-1-4441-2134-6

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

Kaplan and Sadock's Comprehensive Textbook of Psychiatry Tenth Edition Benjamin J. Sadock, Virginia A. Sadock, Pedro Ruiz 2017, Lippincott Williams, I SBN-13: 978-1451100471, ISBN-10: 1451100477

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره) :  تکمیل فرم ارزشیابی ماهیانه توسط استاد مربوطه                                بارم: 100

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره) : جمع و میانگین گیری فرم های ارزشیابی ماهیانه و آزمونهای کتبی، آسکی و مینی سیکس هر دستیار                

                                                    بارم: طبق آیین نامه های موجود

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

رعایت نظم و انضباط، رعایت پوشش و وضعیت ظاهری، برخورد محترمانه با بیمار و ... ، انجام امور محول شده چه در زمینه درمانی و چه در زمینه آموزشی به نحو احسن، کسب حداقل نمره تعیین شده در هر یک از آزمون های برگزار شده.

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

در صورت عدم رعایت نظم از جمله حضور به موقع، کسر 1 نمره از نمره اخلاق حرفه ای + تذکر شفاهی.

 در صورت تکرار ضمن تذکر کتبی، طرح در کمیته اخلاق گروه

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

گرفتن شرح حال بیمار و مصاحبه، معاینه، ارزیابی آزمایشگاهی، تصیر برداری و آزمونهای روان. آموزش آبشاری به رده های پایین تر.

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

انجام مشاوره بیماران بستری سایر سرویس ها

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

گرفتن شرح حال و مصاحبه، معاینه، بررسی اقدامات پراکلینیک و ارزیابی آزمونهای شناختی، فرمولاسیون، بررسی تشخیصی و ارائه تشخیص افتراقی، ارائه برنامه درمانی مناسب، آموزش خانواده و بیمار

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

مدیریت بیماران  نظارت بر کار پرسنل و فراگیران. مداخله در زمینه همراهان بیمار در صورت لزوم. ارتباط با اتند آنکال.

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:-----

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

حضور به موقع، ارائه کامل و دقیق بیماران شب قبل. ارائه بحث تشخیصی لازم، بیان چالشهای اجرایی اتفاق افتاده در کشیک. ارائه گزارش تماس با آنکال.

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

حضور به موقع، شرکت فعال در بحث ها، ارزیابی بیمار قبل از جلسه . معرفی کامل بیماران در جلسه کنفرانس و مطرح کردن تشخیص افتراقی و روش مدیریت

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

حضور به موقع، ارائه جدیدترین و کاربردی ترین مقالات مرتبط با موضوع تعیین شده. سخنوری خوب و استفاده از وسایل کمک آموزشی از جمله اسلاید و ... ،

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*: ------

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

مشاوره بخش ها

درمانگاه

انجام مشاوره بخش ها

شنبه

1

کلاس درس نظری

ویزیت بخش و انجام مشاوره بخش ها

گزارش صبحگاهی

یکشنبه

2

گراند راند

درمانگاه

ویزیت بخش

دوشنبه

3

کلاس درس نظری

ویزیت بخش و انجام مشاوره بخش ها

گزارش صبحگاهی

سه شنبه

4

ژورنال کلاب

جلسه ترخیص

ویزیت بخش

چهارشنبه

5

-

-

کنفرانس معرفی بیمار

مشاوره بخش ها

پنج شنبه

6

-

-

-

-

-

-

-

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir