برنامه درسی دکتری حرفه ای

تاریخ ایجاد شنبه,1397/01/18-10:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس گروه بندی نوع درس کوریکولوم ارزشیابی
پزشکی پزشکی تاریخ و اخلاق پزشکی 1 گروه بندی دانشجویان نظری کوریکولوم  
تاریخ و اخلاق پزشکی 2 گروه بندی دانشجویان نظری  
تاریخ و اخلاق پزشکی 3   نظری  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir