برنامه درسی دکتری حرفه ای

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/09/26-8:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس گروه بندی نوع درس کوریکولوم ارزشیابی
پزشکی پزشکی تاریخ و اخلاق پزشکی 1 گروه بندی دانشجویان نظری کوریکولوم  
تاریخ و اخلاق پزشکی 2 گروه بندی دانشجویان نظری  
تاریخ و اخلاق پزشکی 3   نظری  
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir