برنامه درسی دکتری حرفه ای

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/06/18-7:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس   تاریخ اجراء کوریکولوم
پزشکی پزشکی تاریخ و اخلاق پزشکی 1 (140404) نظری طرح دوره نیمسال اول 99-98 کوریکولوم
تاریخ و اخلاق پزشکی 2 (140401) نظری طرح دوره نیمسال دوم 99-98
تاریخ و اخلاق پزشکی 3 (140402) نظری طرح دوره دوره یکسال و نیم اینترنی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir