برنامه درسی دکتری حرفه ای

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-12:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس کوریکولوم
پزشکی  پزشکی تاریخ و اخلاق پزشکی 1 نظری کوریکولوم
پزشکی پزشکی تاریخ و اخلاق پزشکی 2 نظری  
پزشکی پزشکی تاریخ و اخلاق پزشکی 3 نظری  
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir