برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/10/03-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی انگل و قارچ شناسی پزشکی نظری
انگل و قارچ شناسی پزشکی عملی
داروسازی داروسازی انگل و قارچ شناسی داروسازی نظری
انگل و قارچ شناسی داروسازی عملی
دندان پزشکی دندان پزشکی انگل و قارچ شناسی دندانپزشکی نظری

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir