برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/17-10:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام درس نظری عملی واحد
فیزیک داروسازی *   2
فیزیک دندانپزشکی *   1
فیزیک پزشکی  * * 2

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir