برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/04/25-13:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

دانشجوی دکتری حرفه ای در این گروه نداریم.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir