برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/18-7:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام درس نظری عملی واحد
فیزیک پزشکی  *   2

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir