برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/08/25-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام درس نظری عملی واحد
فیزیک پزشکی  *   2
فیزیک دندانپزشکی *   2
فیزیک داروسازی *   2

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir