برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/11/17-9:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی فیزیولوژی 1- الف تئوری
پزشکی 1- ب تئوری
پزشکی 2-الف تئوری
پزشکی 2-ب تئوری
   
دندانپزشکی دندانپزشکی    
   
   

 

برنامه درسی(Course Plan)

رشته
پزشکی  1- الف
پزشکی 1- ب
پزشکی  2- الف
پزشکی 2- ب
داروسازی 1- ب

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir