برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/01/21-17:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی فیزیولوژی تئوری
داروسازی داروسازی فیزیولوژی تئوری

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir