برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-13:04
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی
 
مقدمات علوم تشریح نظری
آناتومی اندام 01 نظری
آناتومی اندام 02 نظری
آناتومي تنه نظری
بافت شناسی نظری
جنین شناسی نظری
آناتومی سر و گردن نظری
آناتومی اعصاب 01 نظری
آناتومی اعصاب02 نظری
بافت شناسی عملی
سر و گردن عملی
آناتومی تنه عملی
آناتومی اندام عملی
دندانپزشکی
 
علوم تشریحی1 نظری
علوم تشریحی 2 نظری
علوم تشریحی (2) عملی


داروسازی

 

تشريح و بافت شناسي نظری
تشریح و بافت شناسی  عملی
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir