برنامه درسی دکترای حرفه ای گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/04-13:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دانشکده رشته نام درس نوع درس
پزشکی پزشکی
 
مقدمات علوم تشریح نظری
علوم تشریحی اسکلتی عضلانی 01 نظری
علوم تشریحی اسکلتی عضلانی 02 نظری
آناتومی اندام 01 نظری
آناتومی اندام 02 نظری
آناتومي سر و گردن 01 نظری
آناتومی سر و گردن 02 نظری
جنین  شناسی نظری
آناتومی اعصاب 01 نظری
آناتومی اعصاب02 نظری
آناتومی تنه عملی
دندانپزشکی
 
علوم تشریحی2 کد 02 نظری
علوم تشریحی 2 کد 01 نظری


داروسازی

 

تشريح کد 01 نظری
تشریح کد 02 نظری
بافت شناسی کد 01 نظری
بافت شناسی کد 02 نظری
تشریح و بافت شناسی  عملی

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir