برنامه درسی دکترای تخصصی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/28-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد

اول

گرايشهای تصويربرداري پزشكي

 راديوبيولوژي ، دوزيمتري و حفاظت

 پزشكي‌هسته‌اي

 پرتودرماني

 پرتوهاي غيريونيزان در تشخيص و درمان

امواج و ميدانهاي الكترومغناطيس غيريونساز و 12 كاربرد آن در پزشكي *   2

دوم

کلیه گرایشها

تصويربرداري پيشرفته MRI *   2
مباحث ويژه در آشكارسازي و دوزيمتري پرتوها *   2
مباحث نوين در پزشكي هسته‌اي *   2
اصول و مبانی شبیه سازی مونت کارلو و کاربرد آن در پزشکی * * 3
محاسبات نوين دوز  و سيستم‌هاي طراحي درمان در راديوتراپي *   2
اصول آشکارسازی و دوزیمتری *   1
روش تصویربرداری با MR1      
فیزیک پزشکی هسته ای      

سوم

کلیه گرایشها

دوزيمتري و آشكارسازي *   3

چهارم

کلیه گرایشها

پايان‌ نامه   * 22

برنامه درسی دکترای تخصصی

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir