برنامه درسی دکترای تخصصی فیزیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/11/28-15:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان نظری عملی تاریخ اجرا  
1 فیزیولوژی غدد درونریز *   1397-98 طرح دوره
2 فیزیولوژی تنفس *   1397-98 طرح دوره

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir