برنامه درسی دکترای تخصصی طب ایرانی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/19-23:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس شماره درس نظری عملی واحد نوع درس
اول مفردات و قرابادین 1 (نظری) 314619 1/5 - 1/5 اجباری
صرف و نحو و قرائت متون عربی پزشکی 616606 4 - 4 جبرانی
کلیات و امور طبیعیه 814600 2 - 2 اجباری
اسباب و  علل و دلایل و علامات 1 (نظری) 814601 2 - 2 اجباری
قرائت، تفسیر و تصحیح متون فارسی 616607 2 1 3 جبرانی
دوم سیستم اطلاع رسانی پزشکی 616500 0/5 0/5 1 جبرانی
مفردات و قرابادین 2 (عملی) 314635 - 2/5 2/5 اجباری
اسباب و علل و دلایل و علامات 2 (عملی) 814604 - 2 2 اجباری
اصول و مبانی درمان شناسی 1 814606 2 - 2 اجباری
تدابیر حفظ الصحه و اصول پیشگیری 814602 1 1 2 جبرانی
فوریتها و شیوه های نوین تشخیص و درمان بیماریها در پزشکی کلاسیک 138600 1 3 4 اجباری
سوم اخلاق، حقوق و فقه پزشکی 9999941 1 - 1 جبرانی
روش تحقیق در پزشکی کلاسیک و سنتی 980638 1 1 2 جبرانی
اصول و مبانی درمان شناسی 2 814607 2 - 2 اجباری
اعمال یداوی و جراحی صغیر (نظری) 814609 1 - 1 اجباری
اعمال یداوی و جراحی صغیر (عملی) 814608 - 2 2 اجباری
تغذیه اختصاصی 418539 1 1 2 اختیاری
کارورزی 1 814610 - 2 2 اجباری
چهارم مباحث جامع پزشکی ایرانی - اسلامی 814605 3 - 3 اجباری
اصول منطق و کاربرد آن در پزشکی 9999940 1 - 1 جبرانی
فوریتها و شیوه های نوین تشخیص و درمان بیماریها در پزشکی کلاسیک 138600 1 3 4 اجباری
کارورزی 2 814611 - 2 2 اجباری
بعد از آزمون جامع پایان نامه 814617 - - 20 اجباری
 

 

 

 

 

                

                              

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir