برنامه درسی دستیاری تخصصی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/06/28-14:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
کوریکولوم آموزشی رشته تخصصی طب اورژانس
كارگاههاي آموزشي دستياران طب اورژانس
سال 96
شهریور ماه 96
سال 95
برنامه زمان بندی کارگاه روش تحقیق دستیاران سال 95
برنامه کارگاه "فرسودگی شغلی پزشکان" ویژه دستیاران طب اورژانس- مهر ماه 95
برنامه روتیشن دستیاران طب اورژانس
ورودی 95
ورودی 94
 ورودی 93
برنامه كلاسهای سه شنبه دستياران طب اورژانس
سال تحصیلی 97-96
سال تحصیلی 96-95
برنامه كلاسهای یکشنبه دستياران طب اورژانس
سال تحصیلی 97-96
سال تحصیلی 96-95

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir