برنامه درسی دستیاران گروه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد جمعه,1399/12/01-22:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

سال تحصیلی:  1400-1399

 

گروه آموزشی:   آسیب شناسی

دوره:    دستیاری

نام درس:  آسیب شناسی آناتومیکال و کلینیکال

شماره درس :   ندارد

نام مسوول دوره:   خانم دکتر اسکندری

مکان برگزاری دوره:  کلاس مجازی

شروع و پایان دوره: مهرماه 99- شهریور 1400

طول دوره:   12 ماه ( 6 ماه تئوری و 12 ماه همزمان عملی)

آدرس دفتر گروه: دانشکده پزشکی - گروه آسیب شناسی

تلفن دفتر گروه: 37929075- بخش پاتولوژی الزهرا  36691565

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه از ساعت 8-12 با بخش پاتولوژی بیمارستان کاشانی

Email: pathology@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: افزایش مهارت های دستیاران آسیب شناسی در زمینه آناتومیکال و کلینیکال

 

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

 

اسلاید

درسنامه

1

1/7/99

HLA typing

استاد محمدی

11-8

کلاس مجازی

 

 

 

2

6/7/99

HLA typing

استاد محمدی

11-8

کلاس مجازی

 

 

 

3

8/7/99

Smith road map

استاد صانعی

11-8

کلاس مجازی

 

 

 

4

13/7/99

Approach to BMB

استاد نعمت الهی

11-8

کلاس مجازی

 

 

 

5

15/7/99

Approach to skin biopsy

استاد درخشان

11-8

کلاس مجازی

     

6

20/7/99

Approach to BMB

استاد نعمت الهی

11-8

کلاس مجازی

     

7

22/7/99

Approach to skin biopsy

استاد درخشان

11-8

کلاس مجازی

     

8

27/7/99

Approach to BMB

استاد نعمت الهی

11-8

کلاس مجازی

     

9

29/7/99

Soft tissue

استاد نعیمی

11-8

کلاس مجازی

     

10

6/8/99

Soft tissue

استاد نعیمی

11-8

کلاس مجازی

     

11

8/8/99

PBS

استاد نعمت الهی

11-8

کلاس مجازی

     

12

11/8/99

Approach to BMB

استاد نعمت الهی

11-8

کلاس مجازی

     

13

15/8/99

HLA typing

استاد محمدی

11-8

کلاس مجازی

     

14

20/8/99

Autoimmune hepatitis

استاد صانعی

11-8

کلاس مجازی

     

15

22/8/99

مولکولار

استاد درخشان

11-8

کلاس مجازی

     

16

27/8/99

Uterus cervix

استاد محمدی زاده

11-8

کلاس مجازی

     

17

29/8/99

مولکولار

استاد درخشان

11-8

کلاس مجازی

     

18

4/9/99

Uterus cervix

دکتر محمدی زاده

11-8

کلاس مجازی

     

19

6/9/99

preanalysis

استاد اسکندری

11-8

کلاس مجازی

     

20

11/9/99

Uterus cervix

استاد محمدی زاده

11-8

کلاس مجازی

     

21

13/9/99

هموگلوبینوپاتی

استاد محمدی

11-8

کلاس مجازی

     

22

18/9/99

Uterus cervix

استاد محمدی زداه

11-8

کلاس مجازی

     

23

20/9/99

preanalysis

استاد اسکندری

11-8

کلاس مجازی

     

24

25/9/99

Soft tissue

استاد نعیمی

11-8

کلاس مجازی

     

25

27/9/99

هموگلوبینوپاتی

استاد محمدی

11-8

کلاس مجازی

     

26

2/10/99

Kidney tumors and tumor like

استاد هدایت

10-8

کلاس مجازی

     

27

4/10/99

آنتی بیوگرام

استاد اسکندری

11-8

کلاس مجازی

     

28

9/10/99

تومورهای کلیه

استاد هدایت

11-8

کلاس مجازی

     

29

11/10/99

الکتروفروز

استاد محمدی

11-8

کلاس مجازی

     

30

16/10/99

Lymphoma

استاد حیدرپور

8-10

کلاس مجازی

     

31

18/10/99

آنتی بیوگرام

استاد اسکندری

10-8

کلاس مجازی

     

32

23/10/99

Papillary lesions of breast

استاد حیدرپور

8-10

کلاس مجازی

     

33

25/10/99

اپروج به آزمایشات ادرار  و تست های تاییدی

استاد هدایت

8-10

کلاس مجازی

     

34

30/10/99

پاپ اسمیر

استاد محمدی

11-8

کلاس مجازی

     

35

2/11/99

سدیمان ادرار

استاد هدایت

11-8

کلاس مجازی

     

36

7/11/99

پاپ اسمیر

استاد محمدی

11-8

کلاس مجازی

     

37

14/11/99

کلاس لام

استاد رجبی

11-8

کلاس مجازی

     

38

16/11/99

karyotyping

استاد برادران

11-8

کلاس مجازی

     

39

21/11/99

کلاس لام

استاد رجبی

11-8

کلاس مجازی

     

40

23/11/99

انواع تست های تشخیصی کوید 19

استاد برادران

11-8

کلاس مجازی

     

41

28/11/99

Lung disease

استاد محزونی

11-8

کلاس مجازی

     

42

30/11/99

آنزیم شناسی

استاد سلطان

11-8

کلاس مجازی

     

43

5/12/99

Lung disease

استادمحزونی

11-8

کلاس مجازی

     

44

24/1/1400

کلاس لام

استاد مختاری

11-8

کلاس مجازی

     

45

26/1/1400

Post  analysis

استاد سلطان

11-8

کلاس مجازی

     

46

31/1/1400

MDS

استاد نعمت الهی

11-8

کلاس مجازی

     

47

2/2/1400

Laboratory statistic

استاد سلطان

11-8

کلاس مجازی

     

47

7/2/1400

MDS

استاد نعمت الهی

11-8

کلاس مجازی

     

49

9/2/1400

Laboratory statistic

استاد سلطان

11-8

کلاس مجازی

     

50

21/2/1400

MDS

استاد نعمت الهی

11-8

کلاس مجازی

     

51

28/2/1400

Thyroid cytology

استاد حیدرپور

11-8

کلاس مجازی

     

52

4/3/1400

CNS tumors

استاد محزونی

11-8

کلاس مجازی

     

53

11/3/1400

Malabsorption disorders

استاد صانعی

11-8

کلاس مجازی

     

54

18/3/1400

کلاس لام

استاد طالبی

11-8

کلاس مجازی

     
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir