برنامه درسی دستیاران زنان

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/10/18-11:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
اصلاحیه کلینیکال و ژورنال مهر تا اسفند 1396
اصلاحیه کلینیکال و ژورنال کلوپ سال 1396
کلاس درس دستیاری زنان و مامایی سال 1395
کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی سال 1395
ژورنال کلوپ زنان و مامایی سال 1395
اصلاحیه کلینیکال کنفرانس و ژورنال کلوپ سال 1395
اسلاید های مربوط به کلینیکال کنفرانس مورخ دوشنبه 95/11/25
اسلاید های مربوط به کلینیکال کنفرانس مورخ دوشنبه 95/12/2
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس مورخ دوشنبه 95/12/9
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس مورخ دوشنبه 95/12/16
ژورنال و کلینیکال زنان و مامایی سال 1396
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس ( خانم دکتر بهنام فر) مورخ دوشنبه 96/1/14
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس (دکتر صفوی پور متخصص عفونی) مورخ دوشنبه 96/1/14
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی مورخ دوشنبه 96/1/21
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی مورخ دوشنبه 96/1/28
اصلاحیه برنامه کلینیکال کنفرانس و ژورنال کلوپ زنان و مامایی سال 1396
اصلاحیه ژورنال کلینیکال زنان مامایی سال 1396
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی مورخ دوشنبه 96/2/11
اسلایدهای مربوط به ژورنال کلاپ زنان و مامایی مورخ دوشنبه 96/2/11
اسلایدهای مربوط به دقاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر ناظمی
اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر احمدپور
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی دوشنبه 96/3/1
اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر قریشی
اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر متینا جعفری
اصلاحیه نهایی برنامه های کلینیکال کنفرانس وژورنال کلاپ سال 1396
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان ومامایی دوشنبه 96/3/8
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی دوشنبه 96/3/22
اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر شعبانی نیا
اسلایدهای مربوط به دفاع از پایان نامه دستیاری خانم دکتر یزدانی
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی دوشنبه 96/3/29  ( دکتر تقی یار )
اسلایدهای مربوط به کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی دوشنبه 96/3/29 ( دکتر عابدی )
عناوین ژورنال کلوپ زنان و مامایی در سال 1396
عناوین کلینیکال کنفرانس زنان و مامایی در سال 1396
اسلايد هاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه  96/7/3 ( دكتر روح الامين دكتر تشكر )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه  96/7/17 ( دكترتاج السادات علامه دكتر ترابي پور  )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 24 / 7 / 96 ( دكتر دانش دكتر وليان )
اسلايدهاي مربوط به گروه اطفال مشترك با زنان ( كلينيكال 24/ 7 / 96 )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال زنان و مامايي دوشنبه 1 / 8 / 96 ( دكتر نقشينه دكتر ارشد )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 8 / 8 / 96 (دكتر تهراني دكتر نوابي)
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي مورخ دوشنبه96/8/15 (دكترتاج السادات علامه دكتر غلاميان)
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه 96/10/4 ( دكتر روح الامين دكتر محموديان )
اسلايدهاي مربوط به كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي دوشنبه96/10/18 ( دكتر محرابيان دكتر فروغي )
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir