برنامه درسی دستیاران زنان

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/11/03-6:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 98-97

 

گروه آموزشی: زنان و مامايي

دوره: ----

نام درس: كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي

شماره درس : ----

نام مسوول دوره: اساتيد زنان و مامايي

مکان برگزاری دوره: بيمارستان شهيد بهشتي

شروع و پایان دوره: مهر ماه تا خرداد ماه

طول دوره: 9 ماه

آدرس دفتر گروه: بيمارستان الزهرا - دفتر گروه زنان

تلفن دفتر گروه: 36201993

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: هر روز از ساعت 8 لغايت 14

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس‌های نظری -------

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

97/12/20

isthmocele

خانم دكتر روح الامين

9 صبح

بيمارستان بهشتي

 

 

اسلايد

2

 

آناتومي پرينه و اپيزيوتومي

خانم دكتر حاج هاشمي

 

بيمارستان بهشتي

   

طرح درس

3

98/1/19

angular pregnancy

خانم دكتر هاشمي

9 صبح

بيمارستان بهشتي

   

اسلايد

4

98/1/26

دوقلويي

خانم دكتر زارعان

8 صبح

بيمارستان بهشتي

   

اسلايد

5 98/2/2 ميزان بروز ضايعات خوش خيم لگن بعد از هيستركتومي بدون برداشتن تخمدان آقاي دكتر قهيري

9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
6 98/2/30 احياي نوزادان - مشترك با اطفال ختنم دكتر ظفر بخش

8 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
7 98/3/20 Uterin arteriovenous

خانم دكتر روح الامين

9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
8 98/3/27 ديابت بارداري خانم دكتر شهشهان 9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
9    برنامه ژورنال و كلينيكال كنفرانس زنان و مامايي اساتيد گروه زنان و مامايي  9 صبح بيمارستان بهشتي - الزهرا     فايل
10 98/7/1 سرويكال كانسر خانم دكتر موسوي  9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
11 98/7/4 تاثير رژيم روي اندومتريوز

خانم دكتر روح الامين

9 صبح بيمارستان الزهرا      
12 98/7/8 Uterine myoma and hypes treatment خانم دكتر زهرا علامه 9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد
13 98/7/11 نارسايي تخمدان در ارتباط با واكسن HPV خانم دكتر تهراني 9 صبح بيمارستان الزهرا      
14 98/7/15 ovarian cancer خانم دكتر فاطمه زهرا علامه 9 صبح

بيمارستان بهشتي

    اسلايد  
15 98/7/22 uterin leiomyoma sarcoma خانم دكتربهنام فر 9 صبح بيمارستان بهشتي     اسلايد
16 98/7/29 ميكروسفالي خانم دكتردانش 8 صبح بيمارستان بهشتي     اسلايد
17 98/7/25 تومورهاي بدخيم خانم دكتر ثابت 9 صبح بيمارستان الزهرا     اسلايد
18 98/8/2 نازايي خانم دكتر نقشينه 9 صبح بيمارستان الزهرا        
19 98/8/6 انسداد روده خانم دكتر موحدي 9 صبح بيمارستان بهشتي     اسلايد
19 98/8/9 بررسي مقالات خانم دكتر ظفربخش 9صبح بيمارستان الزهرا      
19 98/8/13 توكسوپلاسموز جنيني خانم دكتر فرهبد 9 صبح بيمارستان الزهرا     اسلايد
20 98/8/20 recurrent implantation faulure خانم دكتر نقشينه 9 صبح بيمارستان الزهرا     اسلايد
21 26-30 آبان 98 بازآموزي متخصصين زنان و مامايي اساتيد گروه زنان و مامايي 8 صبح تالار زيتون EDC     اسلايد
22 98/8/23   خانم دكتر شهشهان 9 صبح بيمارستان الزهرا      
23 98/9/11 مولتيپل تروما در بارداري خانم دكتر ابراهيم بابايي 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
24 98/9/18 post partum acute abdominal pain خانم دكتر تهراني 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
25 98/9/20 آسفيكسي هنگام تولد نوزادان   8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
26 98/9/21 آسفيكسي هنگام تولد نوزادان   8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد    
27 98/9/25 timing of asphyxia خانم دكتر زارعان ( مشترك با اطفال ) 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
28 98/9/25 timing of asphyxia خانم دكتر زارعان ( مشترك با اطفال ) 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
29 98/10/2 post operative urinary retention خانم دكتر حاج هاشمي 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد  
30 98/10/9 ادم ريه بعد از زايمان خانم دكتر محرابيان 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
32 98/10/23 كامپليكيشن هاي لاپاروسكوپي آقاي دكتر قهيري 9 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايد
33 98/11/2 زايمان ابزاري ( مشترك با نوزادان ) خانم دكتر ظفربخش 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايدگروه زنان
34 98/11/2 زايمان ابزاري ( مشترك با نوزادان ) خانم دكتر ظفربخش 8 صبح بيمارستان شهيد بهشتي     اسلايدگروه نوزادان

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

 

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)   : ارزشيابي در پايان هر ماه توسط استاد مربوطه                                       بارم:

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)     : ارزشيابي در پايان هر سال تحصيلي توسط اساتيد گروه                              بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir