برنامه درسی دستیاران تخصصی ارولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/07/04-12:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
برنامه كلاس هاي ژورنال و كمپل سال 97
جلسات آمادگي امتحان بورد وارتقا با حضور آقاي دكتر دهقان در تاريخ 16/1/97 با عنوان كانسر مثانه فصل 92 و جلسه دوم در تاريخ 6/2/97 با عنوان كانسر مثانه و جلسه سوم در تاريخ 20/2/97 با عنوان كانسر مثانه فصل 93 برگزار گرديد
اصلاحيه برنامه كلاسي رزيدنتها 96-97
برنامه كلاس هاي درس رزيدنتها نيم سال اول 96-97
قصورات پزشكي 
برنامه كلاسهاي درس رزيدنتها سال 96
برنامه كلاس درس سال 95
برنامه كلاس هاي درسي از سال  89-94

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir