برنامه درسی دستیاران تخصصی ارولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/04/11-9:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی:1399-1400

 

گروه آموزشی:ارولوژي

دوره: 4 ساله

نام درس:مروري بر كتاب كمپل

شماره درس :

نام مسوول دوره:دكتر فرشيد عليزاده

مکان برگزاری دوره:كلاس درس الزهرا روزهاي پنجشنبه

شروع و پایان دوره:سال يك تا پايان سال چهار 

طول دوره:4 سال

آدرس دفتر گروه: بيمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:36202087

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:هر روز اتاق عمل

Email:

هدف کلی دوره:بررسي كتاب كمپل ارولوژي

اهداف اختصاصی دوره:آشنايي با فنون و بيماريهاي ارولوژي

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

هر شنبه وپنجشنبه

فصلهاي كتاب كمپل

همه اساتيد

7صبح تا 9 صبح

كلاس درس الزهرا

2

4

.

 

 

 

 

 

 

2

4

.

 

 

 

 

 

 

2

4

.

 

 

 

 

 

 

2

4

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری عطف به جدول كوريكولوم وزارت خانه

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

کتب اصلی:Weinm  ,Kavoussi ,Novick , Partin and Peters. Campbell - Walsh Urology . ELSEVIER

دکتر سیم فروش، دکتر نورعلیزاده و دکتر سلطانی

کتاب جامع ارولوژي  . انتشارات تیمورزاده

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

مجلات اصلی :

Urology Journal  Urology(gold)  

Journal of Urology

European

Journal of Urology

World Journal of Urology

Journal of Endourology

 

 

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)   امتحانات كتبي دوره اي در طول هر سال دو امتحان كتبي برگزار مي گردد.                                                                                         بارم:60

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)      امتحان osce و امتحان ارتقا               بارم:60و 90 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

عطف به جدول كوريكولوم وزارت خانه

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

ویزیت روزانه بیماران طبق برنامه تنظیمی بخش

انجام مشاوره هاي لازم درون بخشی با حضور یا تحت نظارت اساتید

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

معاينه و شرح حال گيري اوليه وانجام مقدمات تشخيصي مانند سونوگرافي و mri تماس با رزيدنت ارشد خود ويا استاد آنكال

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

شرح حال گيري از بيمار و بررسي آزمايشات و سونوگرافي وmir بيماران وارائه درست وكامل به استاد درمانگاه

 

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

معاينه و شرح حال گيري اوليه وانجام مقدمات تشخيصي مانند سونوگرافي و mri تماس با رزيدنت ارشد خود ويا استاد آنكال

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

شرح حال كامل از بيمار به استاد و آماده سازي بيمار براي عمل جراحي چك كردن وسايل وتجهيزات لازم براي عمل مورد نظر ودست شستن با استاد مربوطه

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

ارائه گزارش كامل از معاينات بيماران  بستري و چك كردن داروهاي بيماران ووضعيت بيماران بستري به استاد مربوطه

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

درست كردن اسلايدهاي كامل و دقيق در مورد مبحث كنفرانس كه قرار است ارائه بشود وايجادارتباط بين فراگيران واساتيد به موقع شروع كردن وپايان دادن كنفرانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:درست كردن اسلايدهاي كامل و دقيق در مورد مبحث ژورنال  كه قرار است ارائه بشود وايجادارتباط بين فراگيران واساتيد به موقع شروع كردن وپايان دادن ژورنال

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:ندارد

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

 

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

كلاس درس

شنبه

1

 

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

یکشنبه

2

 

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

دوشنبه

3

 

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

سه شنبه

4

 

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

اتاق عمل

درمانگاه

راند بخش

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

كلاس درس

كلاس درس

پنج شنبه

6

 

 

 

 

 

 

 

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir