برنامه درسی دانشجویان کارشناسی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/07/27-10:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

* دانشجویان گرامی ،اخذ ۱۶ واحد از ۳۴ واحد پیشنهادی  در طول زمان تحصیل الزامی می باشد

ردیف

  گرایش های درسی

عناوین درس پیشنهادی

شماره درس

واحدهای الزامی  هر گرایش

۱

مبانی نظری اسلام

اندیشه اسلامی ۱

۹۹۹۹۹۲۱

۲ واحد الزامی است

اندیشه اسلامی ۲

۹۹۹۹۹۲۲

۲ واحد از ۶ واحد پیشنهادی الزامی است

انسان در اسلام

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

۲

اخلاق اسلامی

- فلسفه اخلاق

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

۲ واحد از ۸ واحد پیشنهادی الزامی است

- اخلاق اسلامی

۹۹۹۹۹۲۶

- آیین زندگی

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

۹۹۹۹۹۲۷

- عرفان عملی در اسلام

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

۳

انقلاب اسلامی ایران

- انقلاب اسلامی ایران

۹۹۹۹۹۲۹

۲ واحد از ۶ واحد پیشنهادی الزامی است

- آشنایی با قانون اسلامی

۹۹۹۹۹۳۰

- اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره)

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

۴

تاریخ و تمدن اسلامی

- تاریخ تحلیلی اسلام

۹۹۹۹۹۳۳

۲ واحد از ۴واحد پیشنهادی الزامی است

- تاریخ امامت

۹۹۹۹۹۳۴

۵

آشنایی با منابع اسلامی

- تفسیر موضوعی قرآن

 

۹۹۹۹۹۳۵

۲ واحد الزامی است

- تفسیر موضوعی نهج البلاغه

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

۶

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

۹۹۹۹۹۳۷

۲واحد الزامی است

۷

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

۹۹۹۹۹۳۹

۲ واحد الزامی است

۸    آشنایی با فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس

آشنایی با فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس

(دراین ترم ارائه نمی گردد)

۶۱۶۲۰۹ ۲واحد اختیاری
 

لینک:

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir