برنامه درسی دانشجویان کارشناسی گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/11/15-14:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

ردیف

  گرایش های درسی

عناوین درس پیشنهادی

شماره درس

واحدهای الزامی  هر گرایش

1

مبانی نظری اسلام

اندیشه اسلامی 1

9999921

2 واحد الزامی است

اندیشه اسلامی 2

9999922

2 واحد از 6 واحد پیشنهادی الزامی است

انسان در اسلام(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

حقوق اجتماعی و سیاسی در اسلام(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

2

اخلاق اسلامی

- فلسفه اخلاق(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

2 واحد از 8 واحد پیشنهادی الزامی است

- اخلاق اسلامی

9999926

- آیین زندگی

9999927

- عرفان عملی در اسلام(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

3

انقلاب اسلامی ایران

- انقلاب اسلامی ایران

9999929

2 واحد از 6 واحد پیشنهادی الزامی است

- آشنایی با قانون اسلامی

9999930

- اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره)(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

4

تاریخ و تمدن اسلامی

- تاریخ تحلیلی اسلام

9999933

2 واحد از 4واحد پیشنهادی الزامی است

- تاریخ امامت

9999934

5

آشنایی با منابع اسلامی

- تفسیر موضوعی قرآن

 

9999935

2 واحد الزامی است

- تفسیر موضوعی نهج البلاغه(دراین ترم ارائه نمی گردد)

 

6

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

9999937

2 واحد الزامی است

7

دانش خانواده و جمعیت

دانش خانواده و جمعیت

9999939

2 واحد الزامی است

 

(اخذ 16 واحد از 34 واحد پیشنهادی طبق جدول زیر الزامی است)

لینک:

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir