برنامه درسی دانشجویان هوشبری بیهوشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/08-6:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

نیمسال سال تحصیلی:99- 98

ماه:مهر

گروه آموزشی:هوشبری

دوره:

نام درس:

شماره درس :

نام مسوول دوره:دکتر مرادی

مکان برگزاری دوره: مرکز پزشکی الزهرا(س)

شروع و پایان دوره:مهر لغایت دی ماه 98

طول دوره:6 ماه

آدرس دفتر گروه:مرکز پزشکی الزهرا(س)

تلفن دفتر گروه: 2532

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

ایام هفته

نام درس

مسئول درس

ساعت

مکان

برنامه درس

اسلاید

درسنامه

1

شنبه ها

روش بیهوشی 3

دکتر آدینه مهر

17- 14

الزهرا(س)

اینجا

 

 

2

یکشنبه ها

روش بیهوشی1

دکتر ناظم رعایا

17.30- 14

الزهرا(س)

اینجا

 

 

3

یکشنبه ها

فوریتهای پزشکی 1

دکتر محجوبی پور

16- 14

الزهرا(س)

اینجا

 

 

4

دوشنبه ها

تجهیزات بیهوشی

دکتر شتابی

16- 14

الزهرا(س)

اینجا

 

 

5 دوشنبه ها آشنایی با بیماریهای داخلی و جراحی2 دکتر منتصری 16- 14 الزهرا(س) اینجا    
6 سه شنبه ها مراقبتهای پس از بیهوشی دکتر زهرا رحیمی 16- 14 الزهرا(س) اینجا    
7 سه شنبه ها فیزیوپاتولوژی دکتر حبیب زاده 17.30- 14 الزهرا(س) اینجا    
8 چهارشنبه ها روش بیهوشی در جراحی های اختصاصی دکتر مرادی 17.30- 14 الزهرا (س) اینجا    

جدول  برنامه های عملی

ردیف

مهارت

مسئول کارآموزی

برنامه

تعداد اجرای مستقل

1

کارآموزی در عرصه 1 و 2 ناپیوسته ورودی بهمن 96

دکتر مرادی

اینجا

 

2

کارآموزی 1 ناپیوسته ورودی بهمن 97

دکتر مرادی

اینجا

 

3

کارآموزی 1 پیوسته ورودی مهر 97

دکتر مرادی

اینجا

 

4 کارآموزی در عرصه 1 پیوسته ورودی مهر 95 دکتر مرادی اینجا  
5 کارآموزی 3 پیوسته ورودی مهر 96 دکتر مرادی اینجا  

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir