برنامه درسی دانشجویان علوم پایه آسیب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه, 29/01/1396 - 11:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نیمسال نام درس نظری عملی واحد
اول آسیب شناسی  عمومی 1 *   2
آسیب شناسی عمومی 2 *   2
آسیب شناسی عمومی 2   * 2
       
       
دوم آسیب شناسی عمومی 1 *   2
آسیب  شناسی عمومی 2 *   2
آسیب  شناسی عمومی 2   * 2
       
       
       
سوم        
       
       
       
       
       
چهارم        
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir