برنامه درسی جراحی مغز و اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/10/23-21:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
تاریخ موضوع ( کلاس های دستیاران شنبه ها بهمراه لینک اسلایدهای آموزشی)   سخنران استاد راهنما
  برنامه کلاسی شنبه ها ( 98-97)   دستیاران گروه دکتر شفیعی
97/7/6 Radiology of Brain   دکتر میرحسینی دکتر شفیعی
  positioning for spinal and cranial surgery   دکتر سورانی دکتر شفیعی
  spinal tumors   دکتر نیکزاد دکتر شفیعی
  برنامه کلاسی پنجشنبه ها ( سال 98-97)   مشترک با گروهها دکتر محمودخانی
  برنامه کلاس نورولوژی   آقای دکتر اعتمادیفر آقای دکتر اعتمادیفر
  نیم رخ دوره آموزشی رشته جراحی مغزو اعصاب      
96/9/18 Dandy-walker syndrome(188)   دکتر سعید مختاری دکتر رضوی
96/9/11 Encephaloceles, meningoceles,and cranial dermal sinus tracts(187)   دکتر صادقی دکتر نوریان
96/9/4 -------   دکتر سعادت نیا داخلی اعصاب
96/8/27 Microsurgery of anterior communication artery aneurysms(386)   دکتر مقدم دکتر شکرچی زاده
96/8/20 Intracranial internal carotid artery aneurysms (385)   دکتر خانی دکتر رحمانی
96/8/13 Microsurgery of paraclinoid aneurysms (384)   دکتر زارعیان دکتر محمودخانی
96/8/6 Surgical approaches to intracranial aneurysm(383)   دکتر راستگو دکتر صبوری
96/7/29 Medical management of cerebral vasospasm (381)   دکتر کمانگر دکتر امین منصور
96/7/22 Perioperative management of subarachnoid hemorrhage (380)   دکتر عدیمی دکتر شفیعی
96/7/15 Surgical decision making for the treatment of intracranial aneurysms(379)   دکتر علوی دکتر رضوانی
96/7/1 The natural history of cerebral aneurysms (377)   دکتر محمدحسینی دکتر ابریشم کار
  برنامه کلاس درس دستیاران شنبه ها ( مهر 96 لغایت خرداد 97)   دستیاران سا 2 الی 5 اساتید گروه
  اصلاحیه برنامه کلاس درس دستیاران شنبه ها ( آذر لغایت خرداد 96)   دستیاران سال 2 الی 5 اساتید گروه
 

             کلاس دستیاران در روزهای شنبه(مهر 95الی خرداد96)

  دستیاران سال 2 الی 5 اساتید گروه
  برنامه کلاسی دستیاران در روزهای پنجشنبه مهرالی اسفند95   دستیاران سال 2 الی 5 اساتید گروه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir