برنامه درسی تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-12:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
طرح دوره
برنامه کلاس درس  دستیارن چشم         بهمن 1395
 
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir