برنامه درسی تخصصی گروه پوست

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/10/11-6:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

براي ديدن برنامه كلاسهاي دستياران در اين قسمت كليك كنيد

گروه آموزشی:پوست

دوره: دستياري

نام درس:آموزش تئوري وعملي دستياران پوست

شماره درس :

نام مسوول دوره:دكتر فرحناز فاطمي

مکان برگزاری دوره: بيمارستان الزهرا

شروع و پایان دوره:مهر 98-مهر 99

طول دوره:4 سال

آدرس دفتر گروه:بيمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:36202087

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: دوشنبه صبح 8-12

Email:

هدف کلی دوره: ارتقاي دانش دستياران تا رسيدن به مرحله دانشنمامه تخصصي

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

روزهاي يكشنبه –

طبق درخواست دستياران در طول سال متغير مي باشد .عنوانها بر اساس كتاب بلونيا مي باشد

دكتر اصيليان –– دكتر ايرجي – دكتر پوستيان – دكتر فقيهي

7.5-8.5

بيمارستان الزهرا

2

4*

.

 

دوشنبه

طبق درخواست دستياران در طول سال متغير مي باشد .عنوانها بر اساس كتاب بلونيا مي باشد

دكتر شاهمرادي- دكتر محقق – دكتر سيادت

 

 

2

4*

.

 

سه شنبه ها

طبق درخواست دستياران در طول سال متغير مي باشد .عنوانها بر اساس كتاب بلونيا مي باشد

دكتر فاطمه – دكتر مختاري- دكتر صابر

 

 

2

4*

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

بيوپسي پوست

10

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

40

 

جراحي كوچك

50

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

200

 

جراحي ناخن

2

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

15

 

اداره فتوتراپي

10

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

200

 

كرايوسرجري

10

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

100

 

تزريق داخل ضايعه

10

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

100

 

اداره فرايند استريليزاسيون

5

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

15

 

بي حسي موضعي

5

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

100

 

كورتاژ و كوتر

5

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

100

 

پيلينگ شيميايي

5

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

20

 

تست tzank

2

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

5

 

PDT

5

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

20

 

PATCH TEST

10

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

40

 

الكتروليز

10

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

40

 

ساب سيژن

5

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

15

 

كاشت مو

5

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

20

 

درموسكوپي

10

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

30

 

تست پاتوجي

2

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

5

 

مزوتراپي

2

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

5

 

جراحي Moh,s

2

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

5

 

تراسفر چربي

-

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

5

 

اسكلروتراپي

-

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

10

 

ليپو ساكشن جهت ليپوفيلينگ

-

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

5

 

تزريق BTX

5

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

25

 

تزريق فيلر

2

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

15

 

درم ابريژن

2

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

12

 

سال ابريژن

2

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

12

 

گرافت زير يك سانتي متر

5

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

35

 

ليزر درماني

10

به اندازه اي كه در اين موضوع مهارت پيدا كنند

100

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

Dermatology Bolognia

Second Edition 2008

Jean L Bolognia,

Levers Histopathology of the Skin

Tenth Edition 2010

David E. Elder,

Review Articles, Systematic Review:

Journal of the American Academy of Dermatology (JAAD)

British Journal of Dermatology (BJD)

Archives of Dermatology

 

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)                                                                                           بارم:

 

آیتم مورد ارزیابی

میزان نمره (مجموع 150 نمره)

توضيحات

ارزيابي انتهای دوره چرخشی ماهیانه شامل (Daps , mimicex)

30 نمره

 

پای بندی به اصول حرفه ای

30 نمره

 

ارزشیابی کنفرانس‌های ارائه شده توسط دستیاران

10 نمره

رزيدنتهاي سال 1تا3

ارزشیابی پرونده نویسی دستیاران (شامل فوتوتراپي ، بخش و درمانگاه )

10 نمره

رزيدنتهاي سال 1تا3

ارزشيابي پروسيجرهاي عملي در اطاق عمل توسط اساتيد

10 نمره

رزيدنتهاي سال 4

فعاليتهاي پژوهشي

10نمره

ازسال دو تا 4

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دورهآزمون OSCE     امتحانات دوره اي                                                                                                   بارم: 60 نمرهو 60 نمره در 150 نمره درون بخشي لحاظ نمي شود

 

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

بخشی از ضوابط و مقررات دوره دستیاری

* شرح وظایف دستیاران:

l طیف فعالیت ها:

دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی، بر اساس برنامه آموزشی مصوب رشته مربوطه تنظیم می شود، در کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تشخیص درمانی، طبق برنامه تنظیمی بخش بطور فعال شرکت نمایند.

l حداقل ساعات کار در دوران دستیاری:

تحصیل در دوره دستیاری بطور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیرگروه یا مسئول برنامه دستیاری تنظیم می شود.

حداقل‌ ساعات‌ كار به شرح‌ زير است‌:

1 ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 13

2 ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/12

تبصره1: گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران، توسط رؤسای بخش ها به معاونت آموزشی بیمارستان یا مرکز آموزشی اعلام و از آن طریق به دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد. یک نسخه از گزارش مذکور نیز به مدیر گروه/ مسئول برنامه دستیاری ارسال می شود.

تبصره 2: پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کار ماهانه دستیاران می باشد.

l برنامة‌ كشيك‌ دستياران:             

حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌ در زمينه‌هاي باليني به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

سال‌ اول‌ 12 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ دوم‌ 10 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ سوم‌ 8 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ چهارم‌ 4 كشيك‌ در ماه‌

تبصره 1: کلیه دستیاران شاغل به تحصیل در بیمارستان، از صبحانه و ناهار رایگان و دستیاران کشیک علاوه بر آن از خوابگاه و شام رایگان برخوردار خواهند بود.

تبصره2: تنظیم برنامه و افزایش کشیک موظف، طبق ضوابط بعهده مدیر گروه و یا رئیس بخش مربوطه می باشد.

تبصره‌ 3: حكم‌ آموزشي دستيار یک‌ساله‌ است‌ و صدور حكم‌ سال‌ بالاتر بعد از احراز شرايط‌ ارتقاي ساليانه‌ است.

 

* دستیار ارشد:

همه ساله یک نفر از بین دستیاران تخصصی دوسال آخر در هر بخش آموزشی یا گروه بر حسب شرایط به حکم مدیر گروه یا رئیس بخش، با توجه به کفایت، تعهد، وجدان کاری و میزان فعالیت آنها توسط دستیاران پیشنهاد و از بین آنها یک نفر به تائید شورای گروه انتخاب و با حکم مدیر گروه به عنوان دستیار ارشد منصوب می شود. 

تبصره: وظایف دستیار ارشد به موجب آئین نامه ای است که به پیشنهاد مدیر گروه و تائید رئیس دانشکده پزشکی مربوطه به اجرا گذاشته می شود.

 

* مقررات میهمانی دستیاران

1- میهمانی دستیاران درصورت موافقت دانشگاه‌های علوم پزشکی مبدأومقصدبارعایت شرایط ذیل بلامانع است.

-2دستیاران حداقل6 ماه پسازثبت‌نام وشروع به آموزش،مجازبه ارائه درخواست میهمانی به مدیرگروه مربوطه ودرصورت موافقت مدیرگروه،به سایرمراجع ذیصلاح دردانشگاه محل آموزش می‌باشند.

3- میهمانی در6 ماه آخردوره آموزشی ممنوع است.

4- حداقل مدت میهمانی3 ماه وحداکثرمدت آن دررشته‌هاي تحصیلی بادوره آموزشی3 ساله،9 ماه ودر رشته‌هاي4 ساله یابیشترحداکثریکسال می‌باشد.

5- مدت دوره چرخشی دستیاران  درسایردانشگاه‌های علوم پزشکی ازمدت میهمانی مجازدستیاران کسرمی‌شود.

6- نمره ارزیابی درون بخشی دستیارپس ازاتمام مدت میهمانی،ازسوي دانشگاه مقصدبه دانشگاه مبدأاعلام می‌گردند.

7- تعیین واجدشرایط بودندستیارجهت شرکت درآزمون ارتقاء/ گواهینامه به عهده دانشگاه مبدأمی باشد.

8- دردوره میهمانی،پرداخت مقرري دستیاري به عهده دانشگاه مبدأمیباشد.

9- دانشگاه مبدأملزم می‌باشددرهنگام معرفی دستیارجهت طی دوره میهمانی مشخصاًبه دانشگاه مقصد اعلام نمایندکه دستیاردرمدت موردنظرملزم به انجام چه قسمت ازوظایف مندرج دربرنامه آموزشی خود می‌باشد.

10- دانشگاه مقصددرهنگام ارائه گزارش اتمام دوره میهمانی دستیار،ملزم به تائید Log bookدستیارویاارائه گزارشی مبسوط ازفعالیت آموزشی ودرمدت میهمانی به دانشگاه مبدأمی‌باشد.

11- درطول دوره میهمانی مسئولیت آموزشی دستیاربه عهده مدیرگروه مربوطه ودانشگاه محل میهمانی دستیارمی‌باشد.

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

در مورد نظم وانضباط دستياران هر روز در كليه درمانگاهها وبخش حضور غياب انجام مي شود وپي گيري امور محول شده به هر كدام از دستياران (ارائه كنفرانسها ،case presentstion، گزارشهاي موردي در مجلات و...) توسط مسئول دوره انجام مي گيرد.

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

ويزيت روزان بيماران – معاينه روزانه بيماران ونوشتن progress پي گيري انجام مشاوره ها واجراي دستورات آورده در مشاوره – آموزش دانشجويان و اسنترهاي حاضر در بخش به صورت آبشاري

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

حضور منظم در بيمارستان – حضور به موقع بر سر بالين بيماران پوستي – انجام اقدامات ضروري واورژانس – نوشتن دستورات درماني وتشخيصي مناسب در پرونده – پي گيري انتقال بيماراني كه لازمست در بخش بستري شود

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

حضور منظم وبه موقع در درمانگاه – گرفتن شرح حال از بيماران سرپايي – بحث در مورد بيماران وطرح تشخيصي هاي افتراقي – اقدامات تشخيصي مناسب براي بيماران – نوشتن نسخه بيماران با نظارت استاد مربوطه – آموزش به اسنترنها ودانشجويان

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

حضور منظم در بيمارستان – حضور به موقع در اورژانس – بربالين بياران اورژانسي – ويزيت بيماران در بخش (در صورت لزوم وذكر در پرونده ) پي گيري اقدامات تشخيصي ودرماني بيماران بستري

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*:

حضور منظم وبه موقع در اطاق عمل – انجام بعضي پروستيجر هاي سرپايي – مشاهده بعضي از پروسيجرها كه توسط استاد انجام مي گيرد . كمك به استاد در انجام بعضي پروسجرها

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

--

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:ارائه كنفرانسهاي رزيدنتي (book review –gournal clud) طبق برنامه ارائه شده ساليانه

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب: ارائه مطالب تعيين شده توسط استاد مربوطه در تاريخ مقرر وطبق برنامه قبلي

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*:----

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

مشاوره

درمانگاه وبخش الزهرا

گراند راند

 

شنبه

1

مشاوره

درمانگاه وبخش الزهرا

گراند راند

 

یکشنبه

2

مشاوره

درمانگاه وبخش الزهرا

گراند راند

 

دوشنبه

3

مشاوره

درمانگاه وبخش الزهرا

گراند راند

 

سه شنبه

4

مشاوره

درمانگاه وبخش الزهرا

گراند راند

 

چهارشنبه

5

 

بخش

Case  present

پنج شنبه

6

آماده سازي امور آموزشي محوله توسط رزيدنتها

جمعه

7

 

براي ديدن برنامه كلاس درس و ژورنال دستياران كليك كنيد

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir