برنامه درسی تخصصی دستیاران بیهوشی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/09/23-7:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:00-99

نوع برگزاری : غیر حضوری همزمان (آن لاین)

گروه آموزشی:بیهوشی ومراقبتهای ویژه

دوره: یکساله

نام درس:

شماره درس :

نام مسوول دوره:دکتر مجتبی رحیمی - دکتر بهزاد ناظم رعایا 

مکان برگزاری دوره:الزهرا(س)

شروع و پایان دوره:مهر 98 لغایت خرداد 99

طول دوره:9 ماه

آدرس دفتر گروه:مرکز پزشکی الزهرا(س)

تلفن دفتر گروه:2532

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:

هدف کلی دوره:افزایش دانش وآگاهی یادگیرندگان 

اهداف اختصاصی دوره:کسب علم  بیهوشی و مراقبت های ویژه بر اساس منابع مصوب وزارت بهداشت و آموزش پزشکی 

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

برنامه

لینک

درسنامه

1

شنبه ها

 

طبق برنامه

طبق برنامه

18:30-20:00

-

اینجا

http://eclass.mui.ac.ir/b/ane-kan-ajy

میلر2020 ،کوگزیست 2018

2

یکشنبه ها 

ژورنال کلاب

طبق برنامه

18:30-20:00

 

اینجا

 

 

3

آخرین سه شنبه  ماه

کیس ریپورت -گراند راند

 

18:30-20:00

الزهرا - کاشانی

 

http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--6ja-fhk

 

4

چهارشنبه

طبق برنامه

طبق برنامه

18:30-20:00

-

 

http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--nkm-4rk

میلر2020 ،کوگزیست 2018

5 پنج شنبه ویژه طبق برنامه 18:30-20:00     http://eclass.mui.ac.ir/b/dr--pq2-9gt  

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir