برنامه درسی اکسترنی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/12/06-9:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:  99-98

ماه: اسفند ماه

گروه آموزشی: چشم پزشکی

دوره:

نام درس: کارآموزي بالینی بخش چشم

شماره درس : 31117111

نام مسوول دوره: دکتر فرزان کیان ارثی

مکان برگزاری دوره:  کلاس درس بیمارستان فیض

شروع و پایان دوره:98/12/1 الی 98/12/30

طول دوره:یک ماه

آدرس دفتر گروه: میدان قدس - ابتدای خیابان مدرس - مرکز آموزشی درمانی فیض

تلفن دفتر گروه:  34450016

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:  8 الی 12

                             Emailkianersi@med.mui.ac.ir   

هدف کلی دوره:

      آشنایی باگرفتن شرح حال، معاینات اولیه چشم و بیماریهاي شایع چشم و اورژانسهاي آن و چگونگی برخورد با بیماران چشم پزشکی به منظور رسیدن به تشـخیص صـحیح و آگـاهی از روشـهاي پیشگیري و اصول درمانی برای کسی که در آینده بعنوان پزشک عمومی انجام وظیفه می نماید .

اهداف اختصاصی دوره:

1 - آشنایی باگرفتن شرح حال

2 - معاینات اولیه چشم و بیماریهاي شایع چشم

3 - اورژانسهاي چشم و چگونگی برخورد با بیماران چشم پزشکی

4 -  تشـخیص صـحیح و آگـاهی از روشـهاي پیشگیري از بیماریهای چشمی و اصول درمانی آن

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/12/3

شرح حال و معاینه

دکتر کیان ارثی

8-10

کلاس درس

 

 

 

2

98/12/4

 آناتومی

دکتر کیان ارثی

8-10

کلاس درس

 

 

 

3 98/12/5 رتین دکتر جمشیدی 8-10 کلاس درس      

4

98/12/6

رتینوپاتی

دکتر قنبری

8-11

کلاس درس

 

 

 

5

98/12/7

بیماریهای قرنیه و اسکلرا

دکتر پیمان

8-10

کلاس درس

 

 

 

6 98/12/10 اورژانس های چشم پزشکی دکتر رزمجو 8-10 کلاس درس      
7 98/12/11 لنز و کاتاراکت دکتر نصرالهی 8-10 کلاس درس

 

 

   
8 98/12/12 اپتیک دکتر فشارکی 8-10 کلاس درس

 

 

   
9 98/12/13 نروافتالمولوژی دکتر دهقانی 8-10 کلاس درس

 

 

   
10 98/12/14

پلک و سیستم اشکی

 

دکتر زندی 8-10 کلاس درس      
11 98/12/17

استرابیسم

دکتر محمدرضا پیمان 

8-10 کلاس درس      

 

112

98/12/19 گلوکوم دکتر نادری 8-10 کلاس درس      
13 98/12/20

گرفتاری چشم در بیماریهای سیستمیک

 

دکتر اخلاقی

8-10 کلاس درس      
14 98/12/21

اربیت

دکتر اشراقی

8-10 کلاس درس      
15 98/12/24

فارماکولوژی

 

دکترمرتضوی

8-10 کلاس درس      

 

16

98/12/25 یووه آ دکتر صالحی 8-10 کلاس درس      
17 98/12/26 بیماریهای ملتحمه دکتر کوشا 8-10 کلاس درس      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

آشنایی با نحوه شرح حال گرفتن بیماران چشم پزشکی

5

5

20

2

انجام و معاینات اولیه شامل معاینه گروس ، معاینه با چراغ قوه ،بررسی حرکات چشم ، بررسی رفلکس مردمک  و .....

5

5

20

3

انجام افتالموسکوپی مستقیم

5

5

20

4 آشنایی با نحوه کار با دستگاه اسلیت لامپ 5 5 20
5 آشنایی با جعبه عینک و نحوه تجویز و اصلاح عیوب انکساری 5 5 20

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) :

کتاب چشم پزشکی عمومی /محمد علی جوادی/نشر فرهنگ فردا / ویرایست دوم / 1367/ فصل های مربوط به رفرانس آزمون پره انترنی

منابع فرعی درس:

مطالب تدریس شده توسط اساتید

کتاب جنرال افتالمولوژی / دنیل ووگان

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)  :  ارزشیابی بر اساس فعالیت های درون بخشی و نحوه ارتباط و تعامل با بیمار                                                                                                                       بارم: 3 نمره

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)  :  در آزمون کتبی تستی  ( 11 نمره )    و آزمون آسکی (6 نمره )                    بارم: 17 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

1 - حضور منظم و به موقع فراگیران در کلاس های درس

2 - مشارکت فعال در بحث های کلاسی

3 - حضور منظم و بموقع در درمانگاه  ، اورژانس  و اتاق عمل

4 - حضور منظو در کشیک اورژانس و مشارکت فعال در معاینه و پیگیری امور مربوط به بیماران

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

  1 - نظارت بر حضور دانشجویان برابر برنامه تنظیمی در برنامه های آموزشی

  2 - ارجاع تخلفات دانشجویی به گروه چشم پزشکی

  3 - ارجاع تخلفات فاحش به دانشکده پزشکی به تشخیص گروه

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش :

1- همکاری با دستیار چشم پزشکی مسئول بخش در تکمیل پرونده های مربوطه 

2- همکاری در آماده سازی بیماران برای اتاق عمل

شرح وظایف فراگیران در اورژانس :

1- حضور منظم و بموقع در برنامه کشیک اورژانس

2- داشتن روپوش مناسب پزشکی

3- اخذ شرح حال از بیماران مراجعه کننده به اورژانس

4 - انجام معاینات اولیه چشم پزشکی

5 - کار با افتالموسکوپ مستقیم

6 - کار با دستگاه اسلیت لامپ

7 - بخیه زدن در صورت صلاحدید دستیاران

8 - انجام پانسمان لازم چشم

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

1 - حضور منظم در برنامه درمانگاه

2 - انجام اتفتالموسکوپس مستقیم

3 - آشنایی با جعبه لنز و تجویز عینک

4 - آشنایی با نسخه های شایع در چشم پزشکی

5 - انجام معاینه با اسلیت لامپ

6 - مشارکت در نوشتن نسخه زیر نظر دستیاران

7- شستشوی چشم در موارد سوختگی شیمیایی

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

1 - انجام معاینات اولیه بیماران مراجعه کننده به اورژانس

2 - اخذ شرح حال بیماران 

3 - مشارکت در نوشتن نسخه زیر نظر دستیار

4 - کار با دستگاه اسلیت لامپ و افتالموسکوپ

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

1 - حضور در اتاق عمل برابر برنامه تنظیمی

 2- پوشیدن لباس اتاق عمل 

3 - رعایت نکات استریل  در اتاق عمل

4 - مشاهده ، یادداشت برداری وتوجه لازم به اعمال جراحی 

5 - رعایت ضوابط و مقررات اتاق عمل و حدود وظایف 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی :

با توجه به تخصصی بودن مباحث چشم پزشکی در گزارش صبحگاهی، حضور فراگیران اجباری نیست .

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها :

با توجه به تخصصی بودن مباحث چشم پزشکی در کنفرانس ها، حضور فراگیران اجباری نبوده و بر اساس علاقه فردی است .

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب : 

 با توجه به تخصصی بودن مباحث چشم پزشکی درژورنال کلاب، حضور فراگیران اجباری نبوده و بر اساس علاقه فردی است .

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

اورژانس

اتاق عمل 

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس

کلاس درس

کشیک

(شروع7:30)

 

شنبه

1

اورژانس

اتاق عمل

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس

کلاس درس

کشیک

 

یکشنبه

2

اورژانس

اتاق عمل

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس

کلاس درس

کشیک

 

دوشنبه

3

اورژانس

اتاق عمل

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس

کلاس درس

کشیک

 

سه شنبه

4

اورژانس

اتاق عمل

درمانگاه

درمانگاه

کلاس درس

کلاس درس

کشیک

 

چهارشنبه

5

کشیک اورژانس

کشیک اورژانس

کشیک اورژانس

کشیک اورژانس

کشیک اورژانس

کشیک اورژانس

کشیک اورژانس

 

پنج شنبه

6

کشیک اورژانس کشیک اورژانس کشیک اورژانس کشیک اورژانس کشیک اورژانس کشیک اورژانس کشیک اورژانس   جمعه 7
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir