برنامه درسی اکسترنی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/09/01-9:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه كلاس هاي آموزشي كارآموزان طب اورژانس

آذر ماه 96
آبان ماه96
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir