برنامه درسی اکسترنی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/04/06-12:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه درسی كارآموزان طب اورژانس

تیر ماه 97

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir