برنامه امتحانی پایان ترم نیمسال دوم 96-95

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/03/09-9:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

برنامه امتحانی پایان ترم نیمسال دوم 96-95

جمعه ۹۶/۳/۱۹

ساعت

اندیشه اسلامی (1)

9- 8

اندیشه اسلامی (2)

30/10 -30/9

اخلاق اسلامی – آیین زندگی

12-11

انقلاب اسلامی – آشنایی با قانون اساسی

30/13 – 30/12

جمعه مورخ 26/3/96

ساعت

تاریخ تحلیلی اسلام – تاریخ امامت

10-9

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

11-10

تفسیر موضوعی قرآن

12-11

دانش خانواده و جمعیت

13-12

شنبه مورخ 3/4/96

ساعت

آشنایی با فرهنگ و ارزشهای دفاع مقدس

9-8

 

 

آموزش گروه معارف

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir