برنامه امتحانات هماهنگ پایان ترم نیمسال دوم۹۷-۹۶ گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/09-13:03

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir