برنامه آموزش ضروری کارآموزی و کارروزی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/07/30-13:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه آموزش ضروری مقطع کارآموزی

برنامه آموزش ضروری مقطع کارورزی

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir