بررسی ارائه درس تاریخ و اخلاق پزشکی 3

تاریخ ایجاد شنبه,1397/02/01-6:07
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به منظور ارتقای نحوه ارائه درس تاریخ و اخلاق پزشکی 3 جهت دانشجویان مقطع کارورزی پزشکی، جلسه ای در دفتر معاونت محترم آموزش پزشکی عمومی با شرکت کارشناسان و مسئولین مربوطه تشکیل و تصمیمات لازمه اتخاذ گردید که مقرر شد مصوبات به گروههای چهارگانه (اخلاق پزشکی، داخلی، کودکان، زنان مامایی)ابلاغ گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir