بخش پایان نامه و طرح های تحقیقاتی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-7:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بخش اسناد و مدارک:
-جستجوي منابع در پايان نامه ها ی پزشکی وطرحهاي تحقيقاتي ، خلاصه مقالات
- استفاده حضوری از منابع در بخش ( به علت عدم امانت منابع مذكور ) الزامي است.
- جستجوي عناوين پايان نامه ها جهت تكراري نبودن و انتخاب موضوعات پزشكي و پیراپزشکی
- آماده سازی منابع.
- پاسخگويي به نيازهاي مراجعين در اسرع وقت.
- منابع این بخش تحت هيچ شرايطي از مخزن كتابخانه خارج نمي شوند ، فقط در بخش مورد مطالعه قرار مي گيرند تنها در صورت نیاز زیراکس از فهرست مندرجات و فهرست منابع و جداول پايان نامه ها و طرحهاي تحقيقاتي توسط کتابخانه امکان پذیر است.
- جهت استفاده از منابع این بخش بایستی با کتابدار بخش هماهنگی لازم به عمل آید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir