بخش نامه ها و شیوه نامه ها

تاریخ ایجاد چهارشنبه,2016/06/01-8:46
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir