بخش مرجع

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-7:50
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بخش مرجع :
--------------
منابع  بخش مرجع شامل : اطلسها ، دايره المعارف ها ، تذكره ها (شرح حال ها ) ، فرهنگهاو واژه نامه
 
شرح وظایف :
-------------

- آماده سازی منابع
- پاسخگويي به نيازهاي مراجعين در اسرع وقت
 - منابع مرجع را می توان درسالن مطالعه بخش مورد مطالعه قرارداد.
- جهت استفاده از منابع این بخش بایستی با کتابدار مرجع هماهنگی لازم به عمل آید.
- کتب اطلس ورفرانس با صلاحدید کتابدارودر مدت زمان محدود (حداکثر یک شب )امانت داده می شوند.
 
 منابع موجود دربخش:
--------------------
کتب مرجع :            1500جلد

نيروي انساني :
 کتابدار مرجع سرکار خانم معصومه ربیع (کارشناس کتابداری)

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir