بخش دیداری و شنیداری

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-7:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
شماره ثبت موضوع رده  عنوان  ردیف
         

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir