بخش اطلاع رسانی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/10/30-12:42
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بخش اطلاع رساني و مجلات كتابخانه دانشکده پزشكي  :
 
واحد اطلاع رساني پزشكي در بخش مجلات كتابخانه  قراردارد وبا استفاده از پنجاه دستگاه  رایانه  از بدو راه اندازی خود در بهمن 1389به کاربران سرویس دهی می نماید.

شرح و ظایف تخصصی  واحد  مجلات و اطلاع رسانی کتابخانه دانشکده :
-------------------

1- دریافت سفارش متن کامل مقالات مورد نیاز اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان، بصورت حضوری و یا از طریق پست الکترونیک و جستجو و ارائه مقالات مذکور از طریق پرینت، رایت سی­دی و یا پست الکترونیک .

2- راهنمایی و کمک به مراجعین در استفاده از بانکهای اطلاعاتی پزشکی.

3- جستجوی کتب الکترونیک و سایر منابع الکترونیک مورد نیاز کاربران.

4- ارائه خدمات  document delivery services و یا به عبارتی دیگر یافتن فول تکست مقالاتی که توسط وزارتخانه خریداری نگردیده، از منابع مختلف از جمله از طریق خدمات تحویل مدرک کتابخانه مرکزی.

5- راهنمایی و کمک به مراجعین در ساختن وی پی ان دانشگاهی به عنوان ابزاری جهت دسترسی مراجعین به منابع موجود در خارج از محیط دانشگاه.

6- ایجاد یک کتابخانه مجازی الکترونیک، در بخش تحت عنوان   public drive با توجه به درخواست مکرر دانشجویان (برای اولین بار در دانشگاه ) و اقدام به تجمیع منابع آموزشی الکترونیک ارائه شده توسط اساتید در کلاسهای درسی و دسته بندی و ارائه آنان بر اساس سال ورودی دانشجویان.

7- سرویس دهی به ارباب رجوع وراهنمایی و کمک به آنان در استفاده از نرم افزا رهای کاربردی در جهت تهیه و تدوین مطالب علمی و کمک به آنان در رایت و یا پرینت مطالب مذکور در صورت نیاز.

8- آماده سازی و ثبت اطلاعات نشریات جدید در کارتکس.

9- نظارت بر امور بخش ، محاسبه و ثبت آمار روزانه مربوط به فعالیتهایبخش اعم از تعداد مراجعین، هزینه های دریافتی و ... و ارائه گزارشهای مربوطه در این خصوص.

10 - راهنمایی و کمک به مراجعین در رفرنسنویسی منابع با استفاده از نرم افزارهای مربوطه همچون End note.

11- اعتبار سنجی نشریات مورد نظر اعضای محترم هیئت علمی و دانشجویان و تعیین IF و محل نمایه شدن آنها جهت ر اهنمایی آنان در چاپ مقالات خود در نشریات معتبر.

12-  پیگیری و کنترل مستمر پایگاه های اطلاعاتی و اطلاع رسانی به موقع به مراجعین در این خصوص.

منابع الکترونیکی :
-----------------
در حال حاضر واحداطلاع رساني كتابخانه دانشکده داراي چندین بانك اطلاعاتي است که بر روی صفحه خانگی کتابخانه دانشکده پزشکی به آدرس :www.med.mui.ac.ir ویا باستفاده از صفحه خانگی کتابخانه مرکزی دانشگاه به آدرس : www.lib.mui.ac.ir  قابل دسترسی است .
E-Book-E-JournalL-Databases که شامل منابع الکترونیک زیر می باشد:

BMJ

Clinical Key

Ebrary Trial

Ebsco-Help

ERIC

Endnote Web

ISI Web of Sciences

Journal citation Reports -JCR

JaypeeDigital Trial

Mosby index

MD Consult

Nursing Consult

Ovid

Persian Journal citation report PJCR

primal Pictures Interactive Anatomy

Proquest

PubMed

Scopus

Sciencedirect

Thieme

The Cochrane library

Ulrichsweb

Up To Date

Wiley

نمایه استنادی علوم ایران

و...
 همچنین کتابها و نشریات موجود در سطح  کتابخانه های دانشگاه نیز از طریق سایت :                           
    قابل دسترسی است .
- جستجو در مجلات موجود در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان امکان پذیر است
- راهنمای مقالات علوم پزشکی ایران
استفاده ازبیش از 1000عنوان E-Book &E-Journal در سایت نوین پژوه آسیا جهت استفاده فراهم می باشد.
نیروی انسانی :
توسط 3 نفر از کارشناسان بخش مجلات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir