بازدید قطبی اعتبار بخشی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/01/28-13:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بازدید کلان منطقه هفتم آمایشی براي اعتبار بخشي مراكز آموزشی از مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد با حضور نمایندگان دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و یزد و به دبیری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، در روز پنج شنبه مورخ 96/1/24 صورت پذیرفت. در این بازدید که از ساعت 7:45دقیقه آغاز و تا ساعت 14 به طول انجامید کلیه استانداردهای اعتباربخشی آموزشی مورد کارشناسی، بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تجارب دانشگاه ها در چگونگی جاری سازی استاندارد به اشتراک گذارده شد. در پایان از زحمات ارزنده آن دانشگاه قدردانی به عمل آمد.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir