بازدید رئیس آموزش پزشک خانواده بیمارستان مارکهام دانشگاه تورنتو کانادا از دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/01/15-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

به دعوت وزارت متبوع و گروه پزشکی اجتماعی و پزشکی خانواده دانشکده پزشکی، جناب آقای دکتر ارسلان منوری رئیس آموزش پزشک خانواده بیمارستان مارکهام دانشگاه تورنتو کانادا، ضمن حضور در جلسه مسئولیت برنامه پزشکی خانواده کشور در وزارت متبوع، در روز چهارشنبه مورخ 94/12/26نیز با حضور در گروه فوق با اعضای محترم هیات علمی و دستیاران این گروه در زمینه راه اندازی این رشته به بحث و تبادل نظر پرداخته و در ادامه با ریاست دانشکده نیز دیدار و آمادگی خود را برای همکاری دو دانشگاه در این زمینه اعلام نمودند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir