برنامه درسی کارآموز2(Extern) گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-18:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

گروه سم شناسی بالینی از ابتدای شهریور ماه 1396 فاقد کارآموز می باشد.

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir