برنامه درسی کارآموز2(Extern) گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/12/13-16:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

گروه سم شناسی بالینی از ابتدای شهریور ماه 1396 فاقد کارآموز می باشد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir