اکسترن

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/07/01-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک اکسترنهای داخلی
شهریور99
کشیک اکسترنها از فروردین99 لغایت مرداد99 بعلت کرونا برنامه ریزی نشده است
تیر98
اسفند98
بهمن98
دی 98
اذر98
مهر98
خرداد 98
اردیبهشت 98
 آبان 1397
اسفند 1395
بهمن 1395
دی 1395
آذر 1395
آبان 1395
مهر 1395
اردیبهشت 1395
فروردین 1395

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir