اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش پزشکان عمومی دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده

تاریخ ایجاد شنبه,1398/03/18-10:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین فراخوان ثبت نام و پذیرش پزشکان عمومی دوره پودمانی مجازی پزشکی خانواده از تاریخ 98/3/1 تا 98/3/20 از طریق سامانه آنلاین دانشگاه به نشانی: http://register.vums.ac.ir انجام می شود. در این دوره اولویت اول با پزشکان عمومی که ارتباط استخدامی، قراردادی و طرحی با دانشگاههای علوم پزشکی کشور دارند و در حال حاضر به عنوان پزشک خانواده در نظام سلامت اشتغال دارند؛ اولویت دوم با دستیاران پزشکی خانواده و اولویت سوم با پزشکان عمومی که رابطه استخدامی با دانشگاهها ندارند خواهد بود. داوطلبان برای اطلاعات بیشتر به سایت دانشگاه علوم پزشکی مجازی مراجعه نمایند.

بر اساس تفاهم نامه همکاری امضا شده داوطلبان تنها 10  درصد هزینه دوره را پرداخت خواهند نمود و نیز معاونتهای آموزش و بهداشت مشوقهای مادی و آموزشی مشتمل بر افزایش تراز پرداختی، ارائه امتیاز بازآموزی، در نظر گرفتن 20 درصد امتیازات پذیرش دوره دستیاری پزشکی خانواده و لحاظ نمودن مدت این آموزش به عنوان بخشی از آموزش دوره تخصصی پزشکی خانواده را برای افرادی که این دوره را با موفقیت طی نمایند لحاظ خواهند نمود.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir