اولین جلسه روسا و معاونین محترم آموزشی و درمانی مراکز در سال جاری در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/04/21-12:47
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

اولین جلسه روسا و معاونین محترم آموزشی و درمانی مراکز درسال جاری با حضور رئیس محترم دانشکده پزشکی و معاونین محترم ایشان ، روسا و معاونین آموزشی و درمانی مراکز ازساعت 12 الی 15 روز سه شنبه مورخ 96/4/20 در تالار دکتر ادیب دانشکده پزشکی برگزار گردید ، در این جلسه ضمن بحث و تبادل نظر در مورد دستورات جلسه ، گزارشی از تحلیل ارزیابان بیرونی از روند اجرایی اعتباربخشی آموزشی در مراکز ، انتظارات از مراکز،  چالش اجرایی برنامه اعتباربخشی آموزشی و برنامه های پیش رو درسال 1396 به اطلاع حاضرین رسید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir