اولین جلسه اعتبار بخشی برنامه پزشکی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/15-12:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

روز چهارشنبه مورخ 99/11/14 از ساعت 10 الی 12 اولین جلسه اعتبار بخشی آموزش دانشکده پزشکی با حضور اساتید مربوطه در تالار ادیب برگزار شد. در این جلسه، ضمن تاکید بر استفاده از تجارب کسب شده در دوره اعتبار بخشی پیشین، اعضای هسته مرکزی کمیته ارزیابی درونی اعتبار بخشی انتخاب شد. همچنین کارگروه های مربوطه  تشکیل و 9 حوزه ارائه شده در استانداردهای ملی دوره پزشکی عمومی بین هر یک از کار گروه ها بر حسب موقعیت اعضا تقسیم شد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir